Děkujeme za vaše ohlasy, Zákon roku i České advokátní komoře

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Mediální skupina A 11 a redakce Lawyers & Business tento týden vyhlásily výsledky žebříčku Advokátní kanceláře roku 2022/2023 a s potěšením sledujeme ohlasy, které nám přicházejí. Deloitte a Deloitte Legal pak zveřejnily výsledky aktuálního Zákona roku, opět za mediálního partnerství Lawyers & Business. Pokračují rovněž právní rozhovory na televizi A11, po Jiřím Matznerovi a Liborovi Vávrovi jsem ve studiu přivítal Michalu Plachkou, s níž jsme mluvili o novém a chvályhodném projektu České advokátní komory Advokáti do dětských domovů. Česká advokátní komora toho ale prospěšného dělá daleko víc. A nejen tím dokazuje, že si advokáti zaslouží valorizaci tarifu.

Máme radost z toho, jak advokátní a možná obecně i právní komunita přijímá výsledky našeho žebříčku Advokátní kanceláře 2022/2023 a jak se mnozí radují i z „pouhých“ nominací nebo ze svého zařazení mezi 100 nejzajímavějších advokátních kanceláří roku 2022/2023 podle Lawyers & Business. Dovolím si citovat jedinou reakci, tu kterou na sociální sítě napsala Lucie Hrdá: „Já jsem trošku paf. Sedím ve vlaku, jedu na soud, a Michala Plachká mi gratuluje k umístění mezi tři Advokátky roku. A já neměla ani páru. Takže děkuju Jan Januš a magazínu Lawyers & Business, protože oceňovat mou malou advokacii mezi velkými firmami a velkými jmény, to je krásný. A samozřejmě gratuluju Jana Sedláková, protože si to zaslouží!“ Tedy, moc děkujeme! A ještě jednou děkujeme i Gordaně Glass za nádherné ceny, které ilustrují i tento článek.

Děkujeme ale také poradenské skupině Deloitte a její advokátní kanceláři Deloitte Legal za to, že se stará o Zákon roku a že u toho můžeme být spolu s ní. Tentokrát vyhrála „změna silniční daně“, což je zajímavý příspěvek  také do aktuální debaty o ozdravném balíčku, který chystá vláda a který logicky budí kontroverze a v následujících týdnech a měsících se na něm patrně opět otestuje kvalita a limity českého legislativního procesu. 

A konečně děkuji i České advokátní komoře, že se pustila do dalšího osvětového projektu, Advokáti do dětských domovů. S její místopředsedkyní Michalou Plachkou jsme jej podrobně rozebrali v A11 rozhovoru, na který se zpětně můžete podívat také na webu této nové televize.  Česká advokátní komora se ale aktuálně věnuje daleko více věcem, ze kterých může těžit celá společnost, třeba se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov. 

„Advokát bude nově povinen informovat klienty, tj. všechny účastníky smlouvy o advokátní úschově, jak složitele, tak i příjemce, o možnosti nastavení automatických aktuálních oznámení  banky o jakýchkoli pohybech na účtu advokátní úschovy. Advokát bude povinen účastníkům smlouvy o advokátní úschově tuto možnost nabídnout a budou-li klienti tento typ zabezpečení úschovy vyžadovat, bude advokát povinen zajistit, aby jim banka zasílala informace o pohybech a zůstatku na účtu advokátní úschovy (zpravidla prostřednictvím elektronického bankovnictví),“ popsal například nedávno schválenou novelu souvisejícího stavovského předpisu předseda České advokátní komory Robert Němec na Advokátním deníku.

„Pokud si to klient bude přát, bude mít dále advokát povinnost oznámit Komoře adresu elektronické pošty klienta, na níž mu bude Komora zasílat průběžné informace o oznámeních, která v jeho věci advokát zaslal do elektronické knihy úschov. Díky tomu bude mít klient přehled, zda advokát úschovu Komoře nahlásil a od 1. července 2023 též, zda nahlásil její ukončení. Předpokládaná účinnost této první fáze implementace zvýšené ochrany advokátních úschov směřuje na období třetího čtvrtletí letošního roku. V horizontu jednoho roku až dvou let, v návaznosti na plánovaný upgrade systému, by měla být elektronická kniha úschov rozšířena o novou funkcionalitu, kdy bude Česká advokátní komora za účelem zvýšení kontroly plnění povinností advokáta při advokátních úschovách přijímat oznámení bank o pohybech na účtech advokátních úschov,“ dodal pak další plány.

I proto je smutné, že předjednané změny advokátního tarifu – které jsou, podobně jako třeba u exekutorů, už vzhledem k neustálému vývoji cen a příjmů namístě – a které jako adekvátní vnímá i ministerstvo spravedlnosti, narazily u ministerstva financí. Šetřit je potřeba, to jistě, ale na správných místech. Ne tam, kde na to ve výsledku může doplatit celá společnost. Tady třeba zhoršenou dostupností advokátů v regionech a v „obyčejných“ lidských kauzách. A to přece nechceme.

Předchozí

Zákon roku vyhrály změny silniční daně

Předmanželské smlouvy loni uzavřelo jen 18 % českých párů

Další