Dentons radila Smartwings při mimosoudní restrukturalizaci a financování ve výši dvou miliard

|

Globální právní firma Dentons poskytla poradenství společnosti Smartwings, a.s., největší české letecké společnosti, v souvislosti s mimosoudní restrukturalizací a financováním ve výši 2 miliard korun. Financování poskytl syndikát čtyř bank vedený UniCredit Bank. Dalšími financujícími bankami byly Komerční banka, Československá obchodní banka a Česká spořitelna. Úvěr garantuje Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) v rámci programu COVID Plus, který byl vyhlášen vládou České republiky za účelem zmírnění dopadů pandemie.

Přeshraniční tým Dentons složený z odborníků z mnoha oborů práva radil společnosti Smartwings ohledně všech aspektů komplexní mimosoudní restrukturalizace. Poradenství zahrnovalo otázky týkající se strategie, strukturování, vyjednávání a implementace mimosoudní restrukturalizace, strukturování a vyjednávání financování v rámci programu COVID Plus zajištěného EGAPem a restrukturalizace pronájmů letadel z flotily společnosti Smartwings. Tým také poskytl poradenství ohledně implementace financování a radil při jednání s věřiteli, pronajímateli letadel a akcionáři.

Před pandemií byla společnost Smartwings Group ziskovou a zároveň jednou z nejrychleji rostoucích leteckých společností ve střední Evropě. Kvůli cestovním omezením souvisejícím s pandemií COVID-19 však zaznamenala bezprecedentní pokles příjmů a musela implementovat řadu restrukturalizačních opatření, včetně propouštění 600 zaměstnanců a zavedení institutu mimořádného moratoria z důvodu ochrany před věřiteli.

Finanční dohody uzavřené v rámci moratoria umožní společnosti Smartwings financovat své operace pro nadcházející období. Letecká společnost bude provozovat lety nejen z České republiky, ale také z Polska, Francie, Maďarska, Slovenska a Kanárských ostrovů.

Partner Jiří Tomola, vedoucí týmu pro restrukturalizace a insolvence a jeden ze dvou vedoucích týmu pro bankovnictví a financování pražské kanceláře Dentons, vedl mezinárodní právní tým, který asistoval společnosti Smartwings v souvislosti s tímto případem.

K případu poznamenal: „Odvětví letecké dopravy, které je součástí kritické infrastruktury ekonomiky, patří mezi obory, které jsou nejvíce zasaženy pandemií COVID-19. Jsme hrdí na to, že jsme měli příležitost pomoci společnosti Smartwings v těchto extrémně obtížných dobách. Dokončení restrukturalizace a nové financování umožní letecké společnosti pokračovat v provozu. Tato komplexní dohoda sjednána díky dobré vůli a spolupráci všech zúčastněných stran, včetně financujících bank, EGAP, pronajímatelů letadel a dalších význaných věřitelů a za podpory českých akcionářů.“

Přeshraniční právní tým tvořilo 30 právníků ze sedmi kanceláří, mezi něž patří: advokát na pozici counsel Václav Žalud, advokát na pozici senior associate Martin Manduľák, advokátka Kateřina Pracná, advokátní koncipienti Diana Herdzinová, Soňa Baranová, Ondřej Valeš a David Šutko a paralegalové Eva Klímová a Bohdan Chrenovský z pražské kanceláře; partner Gergely Horváth a advokáti Kinga Kovács, Gabriella Pataki, Bence Böszörményi a Nóra Nagy z budapešťské kanceláře; partneři Tomasz Trocki, Mateusz Toczyski a Bartosz Nojek a advokátka Magda Kulesza z varšavské kanceláře; partneři Stanislava Valientová a Peter Kubina, advokátka na pozici counsel Patricia Gossányiová a advokáti Richard Marcinčin, Petra Štrbová a Bianca Böhmová

z bratislavské kanceláře; advokáti na pozici counsel Surbhi Malhotra-Trenkel a Carl Bjärnram z mnichovské kanceláře; partneři Stephen Temple a Ian Fox a advokátka na pozici counsel Luci Mitchell-Fry z londýnské kanceláře a partner Gareth Steen z dublinské kanceláře.

Foto: 3D Animation Production Company z Pixabay

Předchozí

HELIOS Podcast E1: CEO Balíkobotu Martin Šauer

Havel & Partners uspěla ve sporu na ochranu sloganu firmy Apple

Další