DIČ už nemusí být rodné číslo a daňové přiznání lze podat později, zní z Rowan Legal

|

Rok 2020 byl bohatý na změny v daňových zákonech, vybíráme pět novinek, které budou mít dopad i na přípravy přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

1. Lhůta pro podání daňového přiznání bez daňového poradce nebo advokáta

Obecná zákonná lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob zůstává stanovena na 1. dubna. Nově však daňový poplatník daně z příjmů fyzických osob může podat své daňové přiznání ve lhůtě do 1. května (resp. 3. května 2021, protože 1. května 2021 připadá na víkend), pokud tak učiní elektronickou formou. Cílem zákonodárce je motivovat daňové poplatníky využívat elektronickou formu komunikace s finančními úřady. Je-li lhůta prodloužena na čtyři měsíce po uplynutí předcházejícího zdaňovacího období, je prodloužena i lhůta pro vyměření a splatnost daně. Automaticky tak dochází i k prodloužení lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku na dani.

2. Lhůta pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce či advokátem 

Další zákonnou možností pro prodloužení lhůty k podání přiznání k dani z příjmů fyzický osob je podání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta. Nově od 1. ledna 2021 není potřeba, aby byla plná moc daňového poradce nebo advokáta uplatněna u správce daně v původní lhůtě do 1. dubna. Pro prodloužení lhůty v této situaci je plně postačující, pokud je příslušná plná moc doručena spolu se samotným daňovým přiznáním ve lhůtě šesti měsíců po skončení zdaňovacího období.  

Miloš Olík, Rowan Legal

3. Vratitelný přeplatek na dani bude vyplacen dříve

Dochází rovněž ke změně v případech, kdy daňový poradce nebo advokát podá přiznání k dani z příjmů fyzických osob za daňového poplatníka v základní tříměsíční lhůtě. Nedochází totiž k automatickému prodloužení lhůty na šest měsíců, ale zůstává zachována lhůta v délce tří měsíců. Praktické využití této změny vidíme především v situaci, kdy daňovému subjektu vzniká přeplatek na dani. 

4. Nově je možné změnit daňové identifikační číslo na libovolné číslo

Od 1. ledna  2021 může poplatník daně z příjmů požádat správce daně o změnu DIČ. Doteď se automaticky každému poplatníkovi daně z příjmu fyzických osob přidělovalo DIČ ve tvaru rodného čísla fyzické osoby, a to i v případech, kdy bylo fyzické osobě přiděleno IČO.

5. Nová pravidla vztahující se na uplatnění úroků zaplacených při pořízení nemovitosti 

Od roku 2021 si bude daňový poplatník daně z příjmů fyzických osob moci uplatnit úroky zaplacené při pořízení nemovitostí pouze do limitu 150 000 Kč. Stane-li se daňový poplatník vlastníkem nemovitosti s vkladem do katastru nemovitostí s účinností od 1. ledna 2021, může si od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst zaplacené úroky maximálně do výše 150 000 Kč za zdaňovací období. Stihl-li daňový poplatník pořídit nemovitost do 31. prosince 2020, bude mít právo uplatnit dvojnásobek této částky, a to 300 000 Kč. 

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb je Advokátem / Partnerem a Mgr. Martin Dolnák je daňovým poradcem v kanceláři Rowan Legal.

Martin Dolnák, Rowan Legal

Úvodní foto: Fotka od wal_172619 z Pixabay

Foto: Rowan Legal

Předchozí

Rostou problémy s počítačovou kriminalitou i paděláním léčiv, zní na kjótském kongresu

Januš: Jirousek dostává jako předseda ČAK 80 tisíc. Je to správně

Další