Do Sedlakova Legal nastoupili Křivová se svým týmem i Lichnovský

|

Advokátní kancelář Sedlakova Legal na začátku roku významně rozšířila svůj tým. Jejími novými partnery jsou tak Bohuslav Lichnovský a Vladislava Křivová, která dříve působila jako partnerka v kanceláři Vašíček a partneři, odkud s ní k Janě Sedlákové zamířil i její tým. „Advokátní kancelář Sedlakova Legal rozšiřuje tým pro svou klíčovou specializaci. Do roku 2023 tak vstoupila s jasným cílem. Zahýbat s českým právním řádem na poli IT a digitalizace,“ uvedla v této souvislosti kancelář. „Od ledna 2023 tvoří tým 25 pracovníků, přičemž v Sedlakova Legal tak vznikne jeden z největších týmů v ČR, který se věnuje software, technologiím a digitalizaci,“ sdělila rovněž.

Následuje kompletní tisková zpráva kanceláře Sedlakova Legal:

Advokátní kancelář Sedlakova Legal rozšiřuje tým pro svou klíčovou specializaci. Do roku 2023 tak vstoupila s jasným cílem. Zahýbat s českým právním řádem na poli IT a digitalizace. Rok 2023 totiž digitalizaci a právu nahrává:

–   V oblasti kybernetické bezpečnosti se schyluje ke schválení nových předpisů v souvislosti se směrnicí NIS 2. NÚKIB již zveřejnil návrhy zákona a vyhlášek. 

–   Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 31. 1. 2023 předložilo Vládě chystanou novelu zákoníku práce, která mimo jiné zjednoduší elektronické podepisování a doručování dokumentů.

–   Od 1. 1. 2023 přichází zákon o elektronizaci zdravotnictví, který má za cíl digitalizovat zdravotnictví a zjednodušit komunikaci mezi pacienty, pojišťovnami a lékaři. Je to další právní krok v oblasti eHealth, který upravuje použití telekomunikačních a informačních technologií při poskytování zdravotních služeb.

–   Od ledna je také možné snadno digitálně zakládat společnosti s ručením omezeným a není potřeba složitě běhat před založením na živnostenský úřad, k notáři, do banky apod.

Kancelář chce digitální právní svět nejen vykládat, ale také tvořit. Klienti si tak budou moci doslova na pár kliků ověřit, jaké právní otázky mají řešit, či zda se na ně vztahuje konkrétní právní úprava. Jak vypadá změna v číslech? Od ledna 2023 tvoří tým 25 pracovníků, přičemž v Sedlakova Legal tak vznikne jeden z největších týmů v ČR, který se věnuje software, technologiím a digitalizaci.

Do týmu přichází například tato důležitá jména advokátní scény:

Bohuslav Lichnovský – nový partner pro IT právo a kybernetickou bezpečnost

Bohuslav Lichnovský

Bohuslav je držitel nejvyšší úrovně certifikace pro oblast ochrany osobních údajů (FIP) a opakovaný držitel ocenění Rising star v žebříčku Legal500 pro oblast TMT (telekomunikace, media, technologie). Vedl největší projekty v oblasti IT práva a ochrany osobních údajů v České republice, které byly každoročně hodnoceny na nejvyšších místech v mezinárodních právních žebříčcích. Do kanceláře přináší  zkušenosti a projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti, finanční regulace, bankovnictví či telekomunikačních technologií.

Právě oblast kybernetické bezpečnosti bude tento rok pro kancelář zásadní. 

Po implementaci směrnice NIS 2 (která má být do Českého právního řádu implementována do 17. 10. 2024) vzroste počet subjektů, na které dopadne regulace kybernetické bezpečnosti na patnáctinásobek. Ze zhruba 400 subjektů na více než 6000 (podobně i v ostatních státech EU). 

“Na českém trhu, ani v rámci EU neexistuje dostatečný počet odborníků v oblasti kyberbezpečnosti po stránce technické a právní, aby v necelých dvou letech pokryly masivní nárůst regulovaných subjektů,” uvádí Bohuslav Lichnovský. 

Společně se Sedlakova Legal tak v současnosti buduje platformu “NIS 2 portál”, která umožní českým společnostem na pár kliků posoudit, zda na ně regulace dopadne a v jakém rozsahu. To vše zcela zdarma.

“Informační bezpečnost by neměla být výhradou několika málo největších hráčů,” dodává Bohuslav Lichnovský. 

Značný počet nově regulovaných subjektů je navíc z oblasti zdravotnictví, i proto Sedlakova Legal rozšířila tým také v oblasti eHealth. Do Sedlakova Legal proto přichází:

Vladislava Křivová – nový partner pro zdravotnictví

Vlaďka Křivová

Vladislava Křivová je bývalá partnerka v advokátní kanceláři Vašíček a partneři s.r.o. Přichází se svým týmem specializujícím se na zdravotnictví, vědu a výzkum a sociální služby a stává se novým partnerem pro oblast zdravotnictví. Této oblasti se Vladislava věnuje už více než 15 let, absolvovala specializační vzdělání v oblasti zdravotnického práva (LL.M.) a aktivně se účastní projektů zaměřených na elektronizaci v oblasti zdravotních služeb. 

Ve zdravotnictví dochází k významným digitálním změnám, oblast eHealth je  globálně jedním z nejdynamičtěji rostoucích oborů současnosti. Změny přináší nejen nový zákon o elektronizaci zdravotnictví, jehož hlavním cílem je usnadnit přístup pacientů, lékařů a pojišťoven ke zdravotní dokumentaci pacienta. Současně se masivně rozvíjí oblast telemedicíny, tedy poskytování zdravotních služeb pacientovi bez jeho fyzické přítomnosti – na prostorovou vzdálenost nebo s časovým odstupem, stejně jako roste počet unikátních zdravotnických přístrojů využívajících virtuální realitu nebo umělou inteligenci. Tato nová témata se přitom do budoucna dotknou všech subjektů na poli poskytování zdravotních služeb.

“Nové technologie a postupy mají obrovský potenciál, a to nejen jako prostředek moderního nového přístupu k poskytování zdravotní péče, ale hlavně mohou do zdravotnictví přinést tolik potřebné plošné ulehčení a efektivizaci péče o pacienty,” konstatuje Vladislava Křivová.

Aktuálně však ve zdravotnictví chybí odborníci, kteří by průběh digitalizace usnadnili. Poskytovatelé mnohdy nemají nachystány procesy (zdravotní dokumentaci) a systémy na digitální přechod. Zároveň chybí základní procesy v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Z těchto důvodů se Vladislava Křivová přidává k týmu SEDLAKOVA LEGAL. Společně chtějí vytvořit snadný přechod do digitálního prostředí, bezpečný prostor pro využití nových technologií  a odstartovat tak modernizaci zdravotnictví v České republice. Společně s Bohuslavem Lichnovským, Janou Sedlákovou a jejím týmem vytvoří ucelený set právníků, kteří lékařům (a dalším subjektům) přechod do digitalizace usnadní.

Příchozí tým dále také tvoří Adam Škarka, Jan Habanec, Jiří Nezdařil, Hynek Brož, Adam Pilmajer, Dominik Zajíček, Tomáš Kasalický, Tomáš Crhonek, Marie Marsová a Ondřej Švadlena.

Předchozí

Petr Michal dál povede pražskou Hospodářskou komoru

Startuje další ročník Ankety Zákon roku

Další