Do Unie podnikových právníků přibývají prakticky neustále členové

|

Unie podnikových právníků existuje už 33 let, je ale stále v lepší a lepší kondici. Roste tak i zájem o spolupráci s ní, zvláště z řad advokátů. „S advokáty na vzdělávacích akcích spolupracujeme zcela běžně. Pokud má někdo zájem, stačí se ozvat a pokud nabídne zajímavé téma a kvalitního přednášejícího v souladu s naším plánem vzdělávání, domluvíme se na podrobnostech,“ říká v našem rozhovoru prezidentka Unie Marie Brejchová, která má na její současné podobě výraznou zásluhu, a není tak ani divu, že nedávno obhájila svou funkci na další volební období. 

Unie podnikových právníků ČR letos slaví 33 let. Zároveň mi přijde, že je za dobu své existence v dosud nejlepší kondici. Jak se vám to podařilo?

Nebylo to zdaleka jednoduché. Za vším stojí vize a píle. Naše Unie začínala jako parta nadšenců, kteří chtěli mít silný profesní spolek podobně, jako jsme to viděli u kolegů za západě. Na konci 90. let nám velmi pomohl vstup do European Company Lawyers Association – ECLA. Ze zemí střední a východní Evropy jsme byli dokonce první. Mohli jsme tak lépe a intenzivněji čerpat zkušenosti od podnikových právníků ze zahraničí. Dalším významným milníkem pak byl vstup Česka do Evropské unie. Dynamický hospodářský rozvoj a růst počtu firem byl i velkým impulsem pro stoupající význam podnikových právníků. Postupně rostla i naše síla, a to i díky tomu, že jsme věděli, že klíčem k úspěšné budoucnosti je vzdělávání, kreativní diskuse v odborných sekcích a sdílení znalostí a zkušeností z poskytování interní právní služby.

Byla to tedy náročná cesta?

Byla plná dřiny. Ale výsledky ukazovaly, že děláme správná rozhodnutí a že jdeme správným směrem. Například při pandemii covidu-19 jsme reagovali mezi prvními a vytvořili Koronatým, dnes K-tým, který řeší palčivé otázky, které firemní právníky trápí. Nyní máme sedm odborných sekcí, které se soustředí na konkrétní oblasti práva. Patříme mezi nejlépe organizované právnické spolky. Obrovský prostor u nás mají ženy-právničky, což také nebývá běžné. Hlásí se nám i hodně mladých talentů. Jsme respektovaní mezi odborníky. Takže já jsem na to, co se nám dosud povedlo, opravdu hrdá. Stále je však před námi mnoho výzev. To, že se nám teď daří, znamená pouze větší motivaci. Nesmíme ustupovat z vytyčené cesty. Dál je třeba aktivně rozšiřovat členskou základnu Unie, hájit práva a zájmy podnikových právníků a zároveň nikdy nezapomenout na základní pravidlo, kterým je služba našim zaměstnavatelům.

Jak velký je v současné době zájem o členství v Unii?

S potěšením můžu říct, že opravdu velký. Podnikoví právníci jsou jedna z nejdůležitějších profesí potřebná pro úspěšný chod společností. Zástupců tohoto povolání přibývá, a proto jsem ráda, že se rozrůstá i členská základna Unie. Noví členové nám přibývají prakticky neustále, aktuálně sdružujeme 74 kolektivních a více než 400 individuálních členů. Jedním z důvodů je zcela jistě velké množství akcí, které pořádáme. Nabízíme zajímavé vzdělávací akce s důrazem na potřeby podnikových právníků, přičemž dbáme na to, abychom předávali ta nejdůležitější fakta a zároveň pronikli do hloubky probíraného tématu. Tyto akce našim členům poskytujeme zcela zdarma nebo s výraznou slevou. Kromě vzdělávacích akcí tu jsou pak samozřejmě i různé konference. Předávání zkušeností, získávání znalostí, neustálé vzdělávání – to vše je důležité. Stejně jako celková přátelská atmosféra, která nás všechny spojuje. Pořádáme výjezdní zasedání, posezení u táboráku, chodíme na bowling a mezi nejoblíbenější networkingové aktivity patří vánoční večírek. 

Pokud se nepletu, prezident Petr Pavel oslovil i Vás s žádostí o vytipování možných kandidátů na ústavní soudce. Koho a proč jste nominovali?

Oslovení panem prezidentem prostřednictvím jeho kanceláře mě potěšilo. Skutečnost, že nás zahrnul mezi subjekty, na něž se s výzvou o vytipování vhodných jmen obrátil, podle mě dokazuje, že Unie skutečně patří k renomovaným názorovým skupinám v právnickém světě. Panu prezidentovi a jeho kanceláři jsem poděkovala za možnost vyjádřit se k návrhu kandidátů, nicméně konkrétní jméno jsme spolu s kolegy z Výkonného výboru neuvedli. Pro výběr nových soudců považujeme za klíčová hlavně dvě kritéria: zaprvé, aby u Ústavního soudu byly zastoupeny různé právní profese, a zadruhé, aby zde měly větší zastoupení ženy.

I tento prezidentův přístup myslím znamená, že jste respektovanou právní profesní organizací. V minulosti jste ale mluvila o tom, že by vám pomohlo jasné legislativní zakotvení. Je v tomto ohledu něco nového? A jak by za vás ideálně mělo vypadat?

Pokud se zaměřím na prestiž našeho povolání, mám radost, že je velmi vysoká. Vedení firem si už plně uvědomuje, jak velký přínos znamená mít vlastního podnikového právníka, který detailně zná podnikání svého zaměstnavatele a je orientovaný i ve strukturách a procesech společnosti. Výhody tohoto režimu ve srovnání s najímáním externí advokátní kanceláře, která nezná do detailu daný podnik, ani nastavení všech postupů a vztahů ve firmě, jsou zjevné. Pokud jde o legislativní zakotvení, inspirací ze zahraničí, kde mají podnikoví právníci jiné postavení než u nás, bychom našli dostatek. Je to ovšem dost komplexní otázka, čeká nás ještě hodně práce a příprav, než se nám tuto věc podaří posunout. Já jsem ale optimista. Schopných a aktivních členů máme v Unii dostatek, takže věřím, že se nám to nakonec povede. Musím taky říct, že naše diskuse k postavení podnikových právníků se významně rozpohybovaly v souvislosti s přípravou na Sjezd českých právníků. Referát týmu Unie pod vedením Richarda Bačka i koreferát doc. Kateřiny Eichlerové na sjezdu zahájily další debaty a ověřování názorů našich členů, které povedou k dalšímu posunu.

Od advokátů poměrně často slýchám, že by s Unií rádi spolupracovali. Jak to mohou udělat? Co byste teď nejvíce potřebovali? Jde například o přednášky a semináře?

S advokáty na vzdělávacích akcích spolupracujeme zcela běžně. Pokud má někdo zájem, stačí se ozvat a pokud nabídne zajímavé téma a kvalitního přednášejícího v souladu s naším plánem vzdělávání, domluvíme se na podrobnostech. Na našem webu si každý může zjistit, jaké semináře chystáme a jaké jsme v minulosti pořádali. Je jich opravdu hodně, za rok zorganizujeme v průměru více než 50 přednášek a seminářů. Teď už máme zpět akce prezenční formou, ale v naprosté většině přicházíme s formou hybridní nebo on-line. Velmi důležitou podmínkou je kromě odbornosti a na míru šité prezentace i čas, který je třeba věnovat.  

Jsem moc ráda, že se nám zájem o nabídku vzdělávání daří zvyšovat právě i pestrou spoluprací s participujícími subjekty. Kromě již zmíněných advokátních kanceláří jde často o právnické fakulty nebo o ministerstvo spravedlnosti, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Spolek pro ochranu osobních údajů a podobně. Mnohé akce zajišťujeme vlastními přednášejícími, nebo v kombinaci s externisty, což může být atraktivní pro obě strany.

O jaká témata teď máte největší zájem?

Témat je spousta. Jsou to ta obecná, tradiční, nebo ta, která ladí se specializací našich sekcí. Nyní je to například compliance, whistleblowing, zákoník práce, změny v energetické legislativě nebo inovace v právní sféře. Právo je živá oblast, takže neustále hlídáme legislativní vývoj a o veškerých novinkách ihned informujeme naše členy. Rychlost je v tomhle nesmírně důležitá. Podnikový právník nemůže čekat, až bude zákon účinný. Musí být připraven dopředu, všechny procesy musí včas a správně nastavit. Zanedbání nebo nepochopení může mít pro firmu katastrofální následky. Podnikový právník tedy musí být stále ve střehu a musí myslet dopředu, sledovat trendy a vzdělávat se. Unie si toho je vědoma a členové se vůbec nemusejí bát, že by měli nouzi o semináře ze své oblasti působnosti.

Předchozí

Pečené kuře u advokátního slibu i konce slovenských ministrů

Co najdete v ročence Advokátní kanceláře roku?

Další