Havlíček: Sledujte přiměřenost právní regulace

|

Právě začínáme jedenáctý ročník Stálé konference českého práva. Základní plán je stvořen (zájemce odkazuji na www.brainteam.cz), v průběhu roku bude doplňován a aktualizován. Už teď je ale jasné, že si na jednotlivých sympoziích, konferencích, kulatých stolech a při dalších akcích budeme připomínat princip přiměřenosti právní regulace – a možná klást podobné otázky jako ten nezvedený student: Nešlo by to vlastně bez práva?

Kdo pohlédne na prvních šest či sedm týdnů tohoto roku optikou Sbírky zákonů, zjistí, že tato kolekce byla obohacena k počátku poslední dekády února o necelé tři desítky položek. Mezi nimi jsou ovšem jen tři zákony, dva z toho navíc jsou toliko novelizacemi a ten třetí pouhou účelovou banalitou vydanou v souvislosti s pandemií covidu-19. Tři nálezy Ústavního soudu, které se ve Sbírce zákonů objevily, jsou reakcemi na návrhy na zrušení zákonů či jejich částí.

Kritika nedostatečného legislativního úsilí je podle mne ovšem v tomto okamžiku zcela nemístná. Jednak je tato vláda v křeslech teprve pár týdnů, jednak legislativa není a nemá být závodem o množství záseků do již tak hypertrofovaného právního řádu. I tak někdy člověk žasne nad tím, co považujeme za nezbytné upravit právem. Stačí se podívat na regulaci mimořádného ředitelského volna v nedávno vydaném zákonu, který má číslo 26/2022 Sb., ale název tak dlouhý, že si jej nemůže zapamatovat ani ministr školství.

Pseudolegislativní dostihy minulého volebního období (byť objektivně zkreslené vpádem koronaviru do zdejší kotliny) sice polevily, ale obava z toho, že po nádechu budou pokračovat, zůstává. Myslím, že o to důležitějším úkolem projektu Stálé konference českého práva pro letošní rok je přispět k obraně principu přiměřenosti právní regulace. Budeme čtenářům tohoto časopisu, které rádi uvítáme na jednotlivých akcích, referovat, k jakým výsledkům jsme v tomto směru dospěli. 

JUDr. Karel Havlíček je ředitelem nakladatelství Havlíček Brain Team a zakladatelem Stálé konference českého práva. Její akce budou letos probíhat za mediálního partnerství Lawyers & Business.

Celý text si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 3/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

Snímek-obrazovky-2022-03-03-v-22.29.41
Předchozí

Vrchní soud chystá konferenci o online soudnictví

Strnad: Tragická nehoda změní i způsob vypořádání majetku

Další