Jak na daně u kryptoměn

|

Analýza Bird & Bird – Finanční správa nedávno vydala dokument s pracovním názvem Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami, který popisuje daňový režim kryptoměn v České republice. Navazuje tak na Sdělení Ministerstva financí ČR k účtování a vykazování digitálních měn z roku 2018. 

Z pohledu soukromého práva se kryptoměny považují za nehmotnou, movitou a zastupitelnou věc. Uvedený přístup přebírá i daň z příjmů právnických osob a související právní úprava účetnictví. Pokud účetní jednotka kryptoměnu vytěží, měla by o ní účtovat jako o zásobách ve výši vlastních nákladů vynaložených na těžbu. V případě nákupu kryptoměn od třetích stran by účetní jednotka rovněž měla účtovat o pořízených kryptoměnách jako o zásobách sui generis a v takovémto případě by se o kryptoměnách účtovalo v cenách, za které byly pořízeny (pořizovací cena zboží). 

Je důležité uvést, že zákon zdaňuje až prodej nebo směnu kryptoměn, kdy takováto transakce podléhá standardní 19% sazbě daně z příjmů právnických osob. Základ daně se v tomto ohledu určí ve výši příjmu z prodeje sníženého o hodnotu pořizovací ceny / hodnotu vlastních nákladů při vytěžení kryptoměny, která byla zachycená v účetnictví. Na směnu se daňový zákon dívá jako na vzájemný prodej. 

V případě těžby a nákupu kryptoměn se o zdanitelnou transakci nejedná.

Celý text si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 6/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Snímek-obrazovky-2022-06-02-v-21.21.16
Předchozí

Bohuslav: Moderní a úspěšná ekonomika potřebuje velké kanceláře 

Proděkan Michal Tomášek převzal medaili Akademie věd ČR

Další