Vyšlo červnové Lawyers & Business

|

Editorial Jana Januše – Projekt Lawyers & Business se posunul do další fáze své existence. Po tištěném magazínu, webových stránkách, týdenním elektronickém newsletteru a videopořadech Lawyers & Business: FORUM ho nově tvoří také ročenka a žebříček Advokátní kanceláře roku, které jsme nedávno slavnostně představili a vracíme se k nim rovněž v tomto čísle.

„Lidé jsou součástí prostředí, do kterého máte každé ráno jít rád a chcete tam být. A ten pocit by měli mít všichni. Jakmile ho někdo mít nebude, úplně to změní atmosféru. Pokud to funguje, tak i když někdo nakonec odejde, stane se v ideálním případě novým klientem nebo spolu alespoň občas zajdeme na pivo a normálně se dál bavíme, jak jde život. To je pro nás udržitelnost ve vztahu k lidem. Aby to nebyl jen transakční vztah: dostaneš hromadu peněz a odpracuješ za to spoustu hodin. Schválně říkám, že lidé mají dostat dobrou odměnu a ne nejvyšší odměnu. U nás se chodí kolem šesté domů. Nedřeme ze sebe kůži a nedřeme ji ani z klientů,“ říká v našem rozhovoru Martin Bohuslav, vedoucí partner Deloitte Legal, jehož kancelář získala právě za udržitelnost od Lawyers & Business zvláštní uznání.

Nabízíme ale rovněž pohled do dalších poradenských sektorů, zejména v rozhovoru s šéfy skupiny Grinex Richardem Jahodou a Milanem Němcem, která letos slaví 25 let na trhu. „Daňové poradenství je jen součást propojeného balíku poradenských služeb. Daně nejsou smyslem podnikání a už vůbec ne života. Naším úkolem sice je se o daně postarat, nechceme ale klientům jen pomáhat je platit, ale také tvořit byznys. V tom je budoucnost a neustálý potenciál růstu. V outsourcingu navíc začíná výrazně narůstat poptávka na propojené služby, s důrazem na IT expertizu. Máme lidi, kteří jsou schopni nastudovat komunikační systémy našich klientů, vylepšit je a napojit je do účetnictví a procesů, jež u nich fungují. Outsourcing prochází obrovskou modernizací. A moderní účetní bez vysoké technologické a softwarové expertizy nemá do budoucna moc velkou perspektivu. Chceme tak růst tímto směrem. Stropem rozvoje jsou samozřejmě kvalitní lidé, říká úplně přesně Richard Jahoda.

Snímek-obrazovky-2022-06-02-v-21.21.16

Lawyers & Business 6/2022

GRINEX: PORADCE BEZ IT EXPERTIZY NEMÁ BUDOUCNOST 

Skupina Grinex, které nabízí daňové poradenství i účetní, auditní nebo finanční služby, stejně jako služby znaleckého ústavu, letos slaví 25 let na trhu. A ví, že nesmí zůstat stát na místě. „Outsourcing prochází obrovskou modernizací. A moderní účetní bez vysoké technologické a softwarové expertizy nemá do budoucna moc velkou perspektivu. Chceme tak růst tímto směrem,“ říká v našem partnerském rozhovoru Richard Jahoda, managing partner odpovědný za daňové poradenství a za poradenství při transakcích a fúzích. A společně se svým kolegou Milanem Němcem, managing partnerem odpovědným za auditorskou činnost a za vedení znaleckého ústavu, se shodují, že problém v dalším rozvoji poradenských služeb je zejména dumping cen. Proti němu by podle jejich slov měly zasáhnout i příslušné profesní komory. 

VĚCNÁ NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA ZACHOVÁVÁ JEHO ZÁKLADNÍ PRINCIPY JEN ZDÁNLIVĚ 

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnily začátkem dubna návrh věcné novely nového stavebního zákona a zárove ňtaké návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. K jakým změnám má dojít? Analýza od Pavla Černého z kanceláře Frank Bold Advokáti.

MARTIN BOHUSLAV: MODERNÍ A ÚSPĚŠNÁ EKONOMIKA POTŘEBUJE VELKÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE 

Kancelář Deloitte Legal v posledních týdnech ohlásila nástup dvou nových partnerů, Hany Gawlasové a Ludvíka Juřičky. Firma, která během posledních pěti lety vyrostla, ze středně velkého hráče mezi největší kanceláře působící v České republice, má totiž další velké plány: chce nabrat nové technologické klienty a úžeji se také podívat do regionů. Zároveň intenzivně inovuje a představuje nová řešení vycházející z analýzy dat. Přitom ale nechce ze svých lidí a ani z klientů sedřít kůži, jak říká v našem partnerském rozhovoru jeden z vedoucích partner Deloitte Legal Martin Bohuslav. 

JAK SE ŘEŠÍ STŘET ZÁJMŮ U ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE 

Střet zájmů mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu nastává v praxi velice často, a to především u menších právnických osob, u nichž většinou existuje těsnější propojení mezi právnickou osobou a členy jejích volených orgánů a tím pádem i menší kontrola ze strany kontrolního či nejvyššího orgánu. Mimo jiné i z toho důvodu jsou v zákoně o obchodních korporacích a v občanském zákoníku nastavena pravidla, která musí každý člen voleného orgánu při vzniku střetu zájmů důsledně dodržovat. Popisujeme tak, jaké povinnosti zákonná pravidla o střetu zájmů zakotvují a jaké jsou důsledky jejich případného porušení.  Analýza od Jiřího Matznera z kanceláře Matzner Legal.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ROKU 2021 PODLE LAWYERS & BUSINESS 

Magazín Lawyers & Business vyhlásil Advokátní kanceláře roku 2021. Největší českou kanceláří je Havel & Partners, Největší mezinárodní kanceláří Dentons. Uznání za udržitelnost si odnáší Deloitte Legal, Uznání za diverzitu PRK Partners. Během slavnostního večera v pražském hotelu Augustine jsme rovněž představili ročenku Advokátní kanceláře roku 2021 od Lawyers & Business, v níž najdete 100 nejzajímavějších advokátních kanceláří roku, stejně jako kvalifikované odhady hospodářských výsledků desítek z nich. Většinu z nich publikujeme jako vůbec první na trhu. 

Lawyers & Business č. 6/2022 můžete v elektronické verzi zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Předchozí

Podnikový právník 2022 přilákal více než stovku účastníků

JŠK posiluje v IT transakcích, nově pracovala pro SUDOP

Další