Kancelář Ciprýn, Kiršner rychle vyrostla. Její hodnota je přes 142 milionů

|

Advokátní kancelář Ciprýn, Kiršner a partneři loni významně vyrostla. „Dosáhli jsme obratu ve výši 48 milionů korun a díky optimalizaci nákladů se nám podařilo zvýšit zisk o 17 procent ve srovnání s předchozím rokem. Naše hodnota byla v září 2023 znaleckým posudkem stanovena na částku přesahující 142 milionů korun,“ uvedla kancelář pro Lawyers & Business. „Pro rok 2024 očekáváme další ekonomický růst, což již můžeme pozorovat v prvním kvartále letošního roku ve srovnání s předchozím obdobím.“

„Od 1. ledna 2024 jsme změnili formu na společnost s ručením omezeným, rovněž jsme provedli organizační změny ve struktuře kanceláře, které nám umožnily lepší organizaci práce a komunikaci uvnitř kanceláře. Dále se nám podařilo rozšířit náš tým o pět nových právníků (aktuálně naši kancelář tvoří 30 osob, z toho 25 právníků), což považujeme za velký úspěch, neboť jsme si plně vědomi, že kvalitní advokáti jsou zcela zásadním pilířem dobře fungující advokátní kanceláře,“ uvádí dále kancelář.

Kancelář uzavřela „několik velmi významných partnerství s klíčovými klienty, kteří již představují stabilní a důležitou součást“ jejího portfolia. Jde například o společnosti Delmart a Allianz Technollogy.

„Výběr nejvýznamnějšího mandátu pro nás nebyl snadný, neboť se ke každému případu snažíme přistupovat s maximální důležitostí. Máme-li vybrat na základě objektivního – ekonomického kritéria, pak bychom rádi zmínili poskytování právních služeb při realizaci developerských projektů, konkrétně jsme vybrali tři projekty (řazeno dle fáze, ve které se projekt nachází): Povedlo se nám úspěšně dokončit developerský projekt Rezidence u Aničky – rezidenční komplex ve Středočeském kraji (aktuálně jsou již všechny bytové jednotky prodané). Dalším významným úspěchem je zastoupení klienta při realizaci projektu Rezidence Třešňovka – rezidenční projekt v Kolíně – bytový komplex (aktuálně realizujeme fázi prodeje jednotek). Náš “nejmladší“ projekt představuje Smetanovo náměstí – nová rezidenční čtvrť v Benátkách nad Jizerou v areálu bývalé sladovny (stavba ještě nebyla realizována).“

„Kromě výše zmíněné oblasti developerských projektů bychom pod tento bod rádi zařadili i případy ze zdravotnického práva (oblast náhrady škody a nemajetkové újmy za poškození zdraví), které jsou pro nás velmi významné zejména individuálním a morálním dosahem. Jsme velmi hrdí, že se nám dlouhodobě daří pro naše klienty získávat spravedlivé a adekvátní kompenzace v případě poškození zdraví. Pro účely této přihlášky jsme vybrali tři případy, ve kterých zastupujeme klienty vůči nemocnicím a pojišťovnám při náhradě nemajetkové újmy v obzvláště citlivé oblasti – v případě porodů non lege artis. Bohužel nejsme oprávnění sdělit více detailů s ohledem na povinnost mlčenlivosti, ale během uplynulého roku se nám hned ve třech případech podařilo vyjednat (či jsme v pokročilé fázi jednání) odškodnění, které výrazně převyšující průměrné odškodnění v České republice – 10 milionů korun, v jednom případě dokonce aktuálně jednáme o odškodnění ve výši 19 milionů korun,“ uvedla dále kancelář.

Předchozí

Snížená důvěra v ekonomiku je podle analytiků jen výkyv

Výhra českých hokejistů může podpořit tuzemskou ekonomiku

Další