LAWYERS & BUSINESS: FORUM Kdo povede Českou advokátní komoru? Napoví naše kulaté stoly

|

Projekt Lawyers & Business vstoupil do další fáze svého rozvoje a spustil pořad Lawyers & Business: FORUM. Před říjnovým volebním sněmem České advokátní komory pořádáme sérii kulatých stolů, v níž představíme vybrané kandidáty do nového vedení této stavovské organizace. V první debatě jsme rozebrali téma Advokáti ve veřejném prostoru a požadavky na jejich etiku, a to s Hanou Gawlasovou (Moderní advokacie), Pavlem Kroupou (Komora 2.0), Petrem Němcem (Otevřená advokacie) a Tomášem Sokolem (Kandidátka 21).

Pořad je dostupný formou videozáznamu. Moderuje jej šéfredaktor magazínu Lawyers & Business Jan Januš. Postupně se zaměří ještě na témata Digitalizace a elektronická advokacie a Rozšiřování služeb poskytovaných advokáty, Služby a komunikace České advokátní komory a Vzdělávání advokátů.

Foto: Daniel Hromada

Předchozí

Česká zbrojovka dokončila akvizici Coltu

Dentons reaguje na odchod Hinka. A zůstane Válková poslankyní?

Další