Manželské smlouvy 2023: Notáři jich sepsali téměř deset tisíc, meziročně víc

|

Manželskou nebo předmanželskou smlouvu podepsalo v minulém roce celkem 9809 párů, téměř o sto více než loni. Smlouvu o majetkových vztazích manželů, kterou lze sepsat pouze u notáře, si od roku 2016 každoročně pořizuje zhruba deset tisíc párů. Nejvyšší počet smluv zaznamenala Notářská komora ČR v roce 2019, tehdy ji podepsalo rekordních 10 891 párů.

Celkový počet smluv upravujících manželský majetkový režim zahrnuje jak předmanželské smlouvy, které si lidé sjednávají před uzavřením manželství, tak manželské smlouvy podepsané již sezdaným párem. Mezi zájemci jsou zastoupeni také rozvedení lidé, kteří vstupují do druhého či dalšího manželství a smlouvu s novým partnerem většinou podepisují na základě špatné zkušenosti s dělením majetku po předešlém vztahu bez smlouvy. Výjimkou nejsou ani ti, kdo chtějí prostřednictvím úpravy manželského majetkového režimu zajistit majetek pro své děti z minulého vztahu nebo se chystají podnikat a nechtějí riskovat ztrátu majetku celé své rodiny.

„Vzhledem k počtu sňatků, kterých bylo loni zhruba padesát tisíc, se dá říci, že si smlouvu pořídil každý pátý pár. Předmanželská a manželská smlouva chrání před odpovědností za partnerovy dluhy, a to ať už o nich manželé již vědí, nebo mají teprve vzniknout. Smlouvou si také určí, zda budou po svatbě nabývat majetek dohromady, nebo ze společného jmění něco vyloučí. Ať už peníze, nebo hmotný majetek,“ říká Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR, která statistiku úprav majetkového režimu vede.

Nejčastější případy, před kterými smlouva chrání, jsou neuhrazené staré dluhy (neuhrazená pokuta za jízdu načerno apod.) a následné zabavení majetku i nedlužícímu z manželů. Smlouva upravující majetkový režim manželů jasně stanovuje, komu v případě rozvodu či smrti konkrétní majetek připadne. Je tedy nadřazena režimu SJM (společné jmění manželů), který by jinak uzavřením sňatku ze zákona vznikl.

Nejvíce smluv páry loni podepsaly v červnu (1113) a v srpnu (1013), necelý tisíc pak v květnu (988). Nejméně smluv bylo podepsáno v prosinci (603) a v lednu (613). Mezi regiony byl největší počet smluv podepsán v rámci Notářské komory v Brně (2008), nejméně v rámci Notářské komory v Českých Budějovicích (579). Notářská komora pro hl. m. Prahu sepsala 1591 smluv, středočeská pak 1423.

Veřejný seznam listin o manželském majetkovém režimu

Smlouvu lze nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Výhodou je, že existenci takové smlouvy nemusí žádný z manželů dokládat třetí straně – ta je povinna si případnou existenci smlouvy v seznamu sama ověřit. Například i exekutor je povinen zjistit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. V kladném případě se musí podle smlouvy zachovat, tedy například vyjmout z exekuce majetek, který patří výlučně druhému z manželů. Neuvedení smlouvy v seznamu váhu smluvních podmínek v žádném případě nesnižuje, nicméně s faktem, že smlouva existuje, musí manželé třetí strany sami seznámit.

Co je manželská (předmanželská) smlouva

Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanovuje zákonný manželský majetkový režim. Ten se uzavřením smlouvy mění na režim smluvený a smlouva řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů. Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění. Takovouto smlouvu lze podepsat pouze u notáře. V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list. Nic jiného než majetek a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže, není tedy možné smluvně po partnerovi požadovat například vykonávání domácích prací.

Předchozí

Ministerstvo vnitra dokončilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR

Českou ekonomiku mají oživit opatření NERV

Další