Ministerstvo vnitra dokončilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR

|

Digitalizace pobytové agendy, nový systém registrace občanů EU či posílení role tzv. garanta. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na našem území, který digitalizací pobytové agendy zrychlí pobytové řízení a zpřehlední právní úpravu pobytu cizinců. Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením a nyní bude předložen vládě.

Ministerstvo vnitra nově přepracovalo stávající zákon upravující vstup a pobyt cizinců na území České republiky. Současný zákon je již zastaralý a v důsledku častých novelizací i nepřehledný. Nový zákon přitom vychází ze současného zákona a nedochází v něm k podstatným změnám podmínek pro udělení pobytového oprávnění. Hlavní změnou, kterou přinese, je digitalizace pobytové agendy. Paralelně s přípravou nového zákona se buduje nový informační systém, v jehož rámci bude cizinci vytvořena elektronická identita a cizinecký účet. „Digitalizací zrychlíme pobytové řízení a snížíme administrativní zátěž. Celý proces bude jednodušší a rychlejší. Cizinci budou moci z domova online komunikovat s úřady a naopak. To uleví nejen našim pracovištím, která mají na starosti pobytové řízení, ale i samotným cizincům,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan a doplnil, že nový zákon rozhodně nerozvolňuje pravidla v oblasti pobytové agendy, ale především zpřehledňuje právní úpravu pobytu cizinců.

Návrh zákona dále zavede změnu v registraci občanů EU, kteří chtějí v České republice pobývat déle než 90 dnů. Bude také zdůrazněna role tzv. garanta – osoby nebo subjektu (vzdělávací, vědecká či kulturní instituce, zaměstnavatel, sportovní klub apod.), který garantuje cizinci účel pobytu na našem území. V zákoně budou jasně definována práva a povinnosti garanta, což posílí odpovědnost těchto subjektů v pobytovém řízení.

Účinnost nového zákona je navržena na 1. leden 2026, přičemž k tomuto dni by měl být spuštěn i nový informační systém. Registrace občanů Evropské unie bude v roce 2026 nadále dobrovolná, povinnou se stane až od roku 2027. Nový zákon prošel meziresortním připomínkovým řízením a nyní bude předložen vládě.

Předchozí

Pavel Jendrulek nově pracuje pro Dentons

Manželské smlouvy 2023: Notáři jich sepsali téměř deset tisíc, meziročně víc

Další