Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku

|

Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona uzavřením manželství. Při jeho vypořádání soudem – například v případě rozvodu – pak v zásadě platí, že manželé mají na společném jmění stejný podíl, nedohodnou-li se jinak. Proto je důležité v rámci právní ochrany majetku uzavřít předmanželskou smlouvu. Nejlépe před svatbou, ale lze tak učinit i později. V České republice to tak dělá necelá pětina snoubenců, podíl přitom překvapivě meziročně poklesl. Jak ale upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, výhoda takové smlouvy se nemusí ukázat jen u rozvodu – pomůže například i v případě, kdy jeden z manželů podniká. Druhý z manželů a společná rodina totiž neponesou rizika z dopadů podnikání.

Takzvané předmanželské smlouvy jsou často vnímány jako projev nedůvěry mezi partnery. Přitom jsou jedním z vhodných nástrojů uspořádání majetkových vztahů, který může pomoci ochránit majetek obou stran. „S nadsázkou říkám, že manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.  „Předmanželskou smlouvu je dobré uzavřít především tam, kde jeden ze snoubenců vlastní významný majetek, má výrazně vyšší příjmy, nebo naopak závazky. Možná ještě lepším důvodem může být případ, kdy jeden ze snoubenců má blíže k rizikům, např. když podniká, protože tato rizika by pak mohla negativně dopadnout na druhého manžela, a tak i celou rodinu.“

Součástí společného jmění manželů není to, co jeden z manželů nabyl před uzavřením manželství. „Je ale třeba zdůraznit, že například příjmy z užívání takového majetku již do společného jmění manželů spadají. Pokud tedy například jeden z manželů koupil ještě před svatbou byt a ten pronajímá, tak nájemné je již součástí společného jmění,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Na uzavření smlouvy by se snoubenci měli dohodnout ještě před svatbou, vznik společného jmění manželů tak totiž vyloučí. Zúžit či oddělit společné jmění je však možné i za trvání manželství. Smlouva musí mít formu veřejné listiny – notářského zápisu. Předmanželské smlouvy přitom mohou založit několik režimů:

  • režim oddělených jmění – vůbec nedojde ke vzniku společného jmění manželů, oběma manželům zůstanou zachována výlučná vlastnictví,
  • zúžení společného jmění – určitá věc, která by se po uzavření sňatku stala součástí společného jmění, se jeho součástí nestane,
  • rozšíření společného jmění – naopak věc, která by se zpravidla po uzavření manželství součástí společného jmění nestala, jeho součástí bude.

Správné vyřešení problematiky související s úpravou společného jmění manželů ale není jednoduché a mnoho párů tak neřeší právní ochranu majetku správně. „Velmi často se stává, že zájemci čekají vyšší ochranu přímo ze zákona. Tento problém se pak obvykle ukáže v případech, kdy se jeden z manželů dostane do dluhů a exekucí je ohrožen i majetek ve výlučném vlastnictví druhého manžela. K právní ochraně majetku je tak třeba přistupovat zodpovědně a řešit ji komplexně,“ dodává advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Předchozí

O kvalifikované zaměstnance svádí zaměstnavatelé boj

Realitky nesmí účtovat pokutu za neuzavření smlouvy

Další