Martin Šolc vstoupil do Právnické síně slávy

|

Česká advokátní komora a společnost Epravo.cz vyhlásily Právníky roku. Do Právnické síně slávy vstoupil Martin Šolc, partner kanceláře Kocián Šolc Balaštík a emeritní prezident Mezinárodní advokátní komory (IBA) a dřívější předseda České advokátní komory. 

V pěti odborných kategoriích předali zástupci jednotlivých právnických komor a spolků, členové odborné poroty, skleněného sv. Yva emeritnímu soudci Antonínu Tripesovi, státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství Litoměřice Janu Jakovcovi, advokátovi Tomáši Machurkovi, partnerovi kanceláře MT Legal, Jitce Hlaváčkové, právničce a poradkyni generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, a Stanislavu Balíkovi, advokátovi a děkanovi Fakulty právnické ZČU v Plzni.

Talentem roku se stal advokát z kanceláře Bříza & Trubač Tomáš Munzar za práci „Dezinformace jako výzva pro demokratický právní stát v České republice“. Druhé místo obsadil státní zástupce Jakub Sivák, třetí pak advokátka Natálie Kuňáková z kanceláře Petráš Rezek.

Vítězkou kategorie Pro bono se stala advokátka Lucie Hrdá, spoluzakladatelka organizace Bez trestu a právní poradkyně poradny Bílého kruhu bezpečí, která se dlouhodobě specializuje na trestní a rodinné právo, konkrétně na oblast domácího a sexualizovaného násilí.

Již po sedmé byla vyhlášena rovněž speciální Cena Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v předchozím roce v Bulletinu advokacie. Letošním vítězem se stal článek „Znepřístupňování“ webů spoluautorů advokáta Tomáše Sokola a soudního znalce Vladimíra Smejkala. 

Poprvé bylo předáno nové vyznamenání České advokátní komory určené pro významné představitele zahraniční advokacie. Řád české advokacie byl udělen Ranku Pelicarićovi, chorvatskému advokátovi s českými kořeny a bývalému prezidentovi CCBE, za podporu české advokacie na mezinárodním poli a za rozvoj česko-chorvatských advokátních vztahů. 

Celojustiční soutěž Právník roku je již od prvních ročníků spjata s dobročinností, a tak i v průběhu letošního galavečera byly předány charitativní šeky. Ten první – na částku 100 tisíc korun – darovala Česká advokátní komora a z rukou jejího předsedy Roberta Němce jej převzal vedoucí Právního oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně Radek Halouzka.

Druhý šek věnovala advokátní kancelář Havel & Partners. Suma ve výši 150 tisíc korun tentokrát zamířila do obecně prospěšné společnosti „Dejme dětem šanci“, která se snaží dětem a mladým lidem z dětských domovů ulehčit přípravu a vstup do samostatného života. Včetně letošní částky tak tato největší česká advokátní kancelář darovala na charitu jen při této příležitosti již 1,55 milionu korun. 

Vítěze všech kategorií vybrala desetičlenná odborná porota, která se rozhodovala na základě nominací zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz. 

Předchozí

Využití umělé inteligence už hlásí Frank Bold i Arrows

MANEMO radí: Jak se obléct na společenskou akci?

Další