Ministerstvo poslalo do připomínek očekávané trestní změny

|

Ministerstvo spravedlnosti 26. března 2024 odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení koaliční návrh očekávané změny v trestním právu. 

Návrh novely trestního zákoníku a trestního řádu odráží moderní vizi trestněprávní politiky vycházející z konceptu restorativní justice. Byl široce diskutován s celou řadou odborníků a zástupců odborné i laické veřejnosti a neziskového sektoru. „Nad touto novelou trestních předpisů probíhaly diskuse nejen s koaličními partnery, ale také se zástupci příslušných resortů (např. Ministerstva vnitra, Policie ČR), relevantních aktérů (soudci, státní zástupci, Vězeňská služba ČR a další) a v neposlední řadě dotčených neziskových organizací. Před prvním čtením v Poslanecké sněmovně budu o zákonu jednat ještě se zástupci opozice,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Nové pojetí vyvození následků z trestního jednání s odpovídajícím trestáním s důrazem na odpovědnost pachatele vedoucí ke snižování recidivy povede i ke zvýšení bezpečnosti a ve svém důsledku i ke zvýšení pocitu spravedlnosti s nezanedbatelným pozitivním efektem na výdaje celého systému trestní justice. 

Hlavní změny týkající se již samotného trestního řízení, které bude rychlé a efektivnivnější i ve vztahu k obětem, s možností ukládání i krátkodobých trestů odnětí svobody trestním příkazem, jsou následované jak změnami trestních sankcí, zejména posílením alternativních trestů, jejichž efekt bude umocněn připravovaným novým systémem elektronického monitoringu odsouzených, tak i změnami ve vymezení trestných činů a trestů za ně, u kterého dochází k zavedení nových trestných činů, reagujících na současné výzvy, jako je neoprávněná činnost pro cizí moc a trestný čin kriminalizující tzv. deepfake pornografii a současně ke změnám umožňujícím spravedlivější trestání pachatelů. 

Předchozí

JŠK radila při další investici Genesic Capital 

Česká ekonomika ožívá. Dokazuje to zlepšení důvěry spotřebitelů

Další