Ministři diskutovali v Bruselu výzvy boje s organizovaným zločinem

|

Ve dnech 25. a 26. ledna se v Bruselu sešli ministři spravedlnosti a vnitra členských států EU na neformálním zasedání, kterým bylo zahájeno předsednictví Belgie v Radě EU. Hlavním tématem pro oba resorty byl boj s organizovaným zločinem.

Během justiční části, která proběhla v pátek 26. ledna, se ministři spravedlnosti zaměřili na organizovaný zločin související s drogami a justiční reakci ze strany členských států i EU jako celku. Evropská komise navrhla podpořit různými formami přeshraniční spolupráci státních zástupců a dalších složek a institucí. Dále vyzvala, aby se pozornost EU zaměřila i na mimounijní státy, zejména ty, které v trestní oblasti nekooperují, a stávají se tak bezpečnými přístavy pachatelů rozsáhlé trestné činnosti.

Náměstek ministra Karel Dvořák podpořil nutnost zefektivnění přeshraničního vyšetřování a navazování bližší spolupráce se třetími zeměmi, v případě drogové problematiky především se státy Jižní Ameriky. Dále uvedl, že „Česká republika rozhodně podporuje všechny praktické metody boje s organizovaným zločinem, ať už jde o posílení role Eurojustu, spolupráci specializovaných styčných státních zástupců a soudců a dalších expertů. Za klíčové také považujeme zesílení tlaku na tzv. nespolupracující jurisdikce na politické i ekonomické úrovni.“

Pracovní oběd byl věnován dekriminalizaci sexuální práce, tedy tématu, které na evropskou úroveň nově přineslo belgické předsednictví.

Během odpolední části ministři diskutovali vybrané otázky související s vězeňstvím, zejména význam zařízení malého rozsahu na reintegraci a rehabilitaci osob ve vazbě a ve výkonu trestu.

Na samém začátku jednání předseda, belgický ministr spravedlnosti Paul Van Tigchelt, věnoval zvláštní přivítání novému polskému ministru spravedlnosti Adamu Bodnarovi, který dostal prostor pro představení nového směřování polské justice po nedávných parlamentních volbách.

Předchozí

Nová pravidla pro správce nesplácených úvěrů schválila Sněmovna

Pracovní trh 2024: vyšší mzdy i mírný růst nezaměstnanosti

Další