Nová pravidla pro správce nesplácených úvěrů schválila Sněmovna

|

Správci nesplácených úvěrů i obchodníci s těmito úvěry dostanou nová pravidla, kterými se budou muset řídit. Správci úvěrů například budou muset získat k tomuto podnikání licenci od České národní banky a budou muset plnit požadované podmínky. Zpřísní se i požadavky na obchodníky s těmito úvěry. Počítá s tím nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry, který v pátek schválila Sněmovna. Musí ho ještě projednat Senát a podepsat prezident.

Dosud se obchod s nesplácenými úvěry řídil pouze občanským zákoníkem a obchodníci pouze museli mít živnostenské oprávnění. Takzvané nevýkonné úvěry jsou buď nesplácené úvěry, nebo takové, kde jsou indikovány problémy s možným splácením. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je cílem návrhu vytvoření jednotného evropského trhu s portfoliem takových úvěrů.

Osobami oprávněnými spravovat takzvané nevýkonné úvěry jako součást podnikání budou ze zákona například banky nebo kampeličky a také přímo správci nevýkonných úvěrů. Správci budou nově vzniklými subjekty ze zákona. Správcem nespláceného úvěru bude smět být pouze důvěryhodná korporace a původ jejich financí bude muset být průhledný a nezávadný. Také jeho systém správy a řízení úvěrů bude muset splňovat požadavky stanovené zákonem.

Zákon výslovně stanoví, že správce i obchodník musí jednat s dlužníkem čestně, spravedlivě a kvalifikovaně. S dlužníkem budou muset komunikovat tak, aby z toho nebylo dotěrné obtěžování, nátlak nebo nepatřičné ovlivňování. Nad správci úvěrů i obchodníky s úvěry bude vykonávat dohled ČNB. Centrální bance budou správci nesplácených úvěrů pravidelně hlásit, kolik takových úvěrů převedli na obchodníky.

Norma by měla otevřít českým společnostem, které obchodují s úvěry, cestu na evropský trh. Ministerstvo financí neočekává, že by změna zákona měla rozpočtové dopady. Náklady přinese inkasním společnostem, které budou muset splnit nové zákonné povinnosti a získat nové povolení ke správě nesplácených úvěrů. „Přijetím navrhovaného zákona by mělo dojít ke kultivaci prostředí správy nevýkonných úvěrů, a trh by tak měly opustit nekorektní inkasní agentury. Obecně můžeme očekávat další kultivaci prostředí vymáhání nesplácených pohledávek,“ stojí v důvodové zprávě.

Předchozí

Loni svou činnost ukončilo 277 tisíc živnostníků, nejvíc od roku 1993

Ministři diskutovali v Bruselu výzvy boje s organizovaným zločinem

Další