Mlynarčík: Náhrada za zastavení bezvýsledné exekuce není přiměřená

|

Komentář prezidenta Exekutorské komory Jana Mlynarčíka – Snaha této vlády napravit komplikovanou situaci spojenou se zastavováním marných exekucí je důležitá. To ale nestačí.

Soudní exekutoři musí na své náklady zajistit kvalifikovaný personál na zpracovávání objemné agendy. Navíc ve velmi krátké době. Kvůli složitosti a nejasnosti právní úpravy bude nutné, aby každý exekuční spis prošel rukama zaměstnance s právním vzděláním – nebude možné toto zpracovávat automatizovaně.

Výše náhrady přiznané soudním exekutorům za zastavení bezvýsledných exekucí (750 korun + DPH) nebyla stanovena na základě žádné ekonomické analýzy a výpočtů. Podobně jako u náhrad za zastavení exekucí v rámci Milostivého léta a zastavování bagatelních exekucí.

Nelogičnost nastavení částky je patrná v tom, že při zastavování bagatelních exekucí měl exekutor nárok na 1050 Kč,  náročnost této agendy byla paradoxně nižší, než zastavování nevymahatelných exekucí po šesti letech.

Naše výhrady o neústavnosti vyvlastnění pohledávek exekutorů na nákladech exekuce bez přiměřené náhrady stále trvají.

Předchozí

MANEMO radí: Jak se obléct na společenskou akci?

JŠK asistovala při další akvizici SUDOP CIT

Další