Na sóloakce není čas, advokátní sněm je nutné řešit společně

|

Advokacie pohledem Jana Januše – Česká advokátní komora se silně vymezila proti počínání pirátské senátorky Adély Šípové. Její sóloakce, během níž chtěla prosadit nová pravidla pro konání advokátního sněmu, vypadá minimálně začátečnicky. Vždyť snažit se vynechat při přípravách možné nové úpravy orgán, jehož by se změna přímo dotkla? Proč? To zejména ze sociálních sítích dobře patrná nevraživost uskupení Otevřená advokacie, za které Šípová kandiduje do představenstva České advokátní komory, vůči současnému vedení komory sahá opravdu až tak daleko?

„Senát dne 29. dubna 2021 neschválil návrh senátorky Adély Šípové (Piráti) na senátní novelu zákona o advokacii, jejímž předmětem mělo být umožnění online jednání orgánů České advokátní komory, včetně advokátního sněmu. Senátorka Šípová předložila návrh novely bez předchozí konzultace s kterýmkoliv představitelem ČAK a setrvala na něm i přes negativní stanovisko České advokátní komory. Česká advokátní komora ve svém stanovisku zdůraznila, že způsob jednání orgánů Komory, jakož i volební řád, jsou ve výhradní kompetenci stavovské samosprávy a přísluší o nich rozhodovat advokátnímu sněmu, nikoliv zákonodárnému sboru,“ zrekapitulovala za Českou advokátní komoru Iva Chaloupková.

„Předložený legislativní návrh je však nejen zcela nadbytečný a nepřináší žádné řešení současného stavu, neboť orgány Komory již dnes v rámci platných předpisů jednají a rozhodují online, tj. s výjimkou jednání sněmu, který je vrcholným orgánem advokacie. Ale pro účely sněmu při zajištění výkonu všech práv jeho až 14 tisíc možných účastníků je tento návrh těžko úspěšně technicky realizovatelný.

Představenstvo plně respektuje právo advokátů rozhodnout na sněmu o formě jeho jednání, včetně určení formy budoucích voleb do orgánů Komory. Předložení legislativního návrhu Senátu bez předchozího projednání s Komorou a za situace, kdy bez rozhodnutí sněmu nelze volební řád měnit, považuje Česká advokátní komora za porušení pravidel legislativního procesu, neboť Komora je ze zákona připomínkovým místem ve vztahu k legislativním návrhům, které upravují výkon advokacie,“ dodala.

Jak píšu už v titulku, na sóloakce není čas, advokátní sněm je nutné řešit v co největší shodě všech advokátů. A ty současné vedení komory a stejně tak Komora jako taková reprezentují, ať již se to komukoliv líbí, nebo nelíbí.

Podívejme se na to, jaké akce se nyní ruší. Letos, stejně jako loni, třeba neproběhnou dříve tradiční Karlovarské právnické dny. Uspořádat sněm nebude ani na podzim žádná legrace, třeba se dokonce i posune, to dnes jen málokdo odhadne. A jen z něj může vzejít nové vedení advokátní komory. A tak by všichni, komu jde o fair play, měli při jeho přípravách táhnout za jeden provaz.

Foto: ČAK

Předchozí

Allen & Overy radí při akvizici Českých Radiokomunikací

Hackeři v pandemii – co je nového?

Další