Nastupující generace: Alice Pflanzer a Robert Reiss z PRK

|

Lawyers & Business představuje ve spolupráci s partnery nastupující generaci právníků. Začínáme v PRK Partners, a to s advokáty Alicí Pflanzer a Robertem Reissem.

  1. Proč jste právníkem a čím vás zlákala advokacie?
  2. Čím je pro vás mimořádná PRK Partners?
  3. Čeho byste ve své kariéře rád(a) dosáhl(a)?

Alice Pflanzer: Práce, která má smysl

1) Už na gymnáziu mě spíše než přírodní vědy bavily humanitně zaměřené předměty a studium práva mě velmi lákalo již od mladých let. Studium právnické fakulty jsem vnímala a vnímám jako velký přínos, a to zejména z důvodu, že po jeho ukončení se člověku otevírá široký prostor pro uplatnění v nejrůznějších právních odvětvích, ať už je to advokacie, justice, práce u notáře, na právních odděleních v korporacích a na dalších místech. To byl i hlavní důvod, proč jsem práva studovat šla, když studium právnické fakulty poskytuje na jedné straně komplexní vzdělání v oblasti práva a na druhé i jakýsi všeobecný přehled o dění ve světě, na politické scéně apod. Důležitou roli pro mě hrála i následná uplatnitelnost na trhu práce. Pro advokacii jsem se rozhodla již na počátku studií, když jsem nastoupila na částečný úvazek do advokátní kanceláře, a dodnes jsem v prostředí advokacie zůstala. 

Jakkoli je vzdělání z právnické fakulty kvalitní a komplexní, chtěla jsem si osvojit i zkušenosti přímo z praxe, což mi práce v advokátní kanceláři umožnila. Práce v advokacii mě baví, a to z důvodu, že se jedná o velmi živý a pestrý obor a práce tam pro mě nikdy nebyla stereotypní. Na advokacii se mi líbí právě ta živost a variabilita, kdy se člověk zejména na začátku kariéry stále učí novým věcem a tím se pořád posouvá dál. Současně jsem poměrně sociální člověk a jsem ráda v kontaktu s lidmi, což práce v advokacii také umožňuje. Z těchto důvodů jsem se v advokacii rozhodla zůstat i po ukončení studia jako advokátní koncipientka a po složení advokátních zkoušek nyní jako advokátka. 

2) Na PRK Partners se mi líbí především lidský přístup k zaměstnancům a spolupracujícím advokátům, super kolektiv, schopnost týmové práce a zapálení pro práci. V průběhu let jsem si vyzkoušela práci v několika advokátních kancelářích, od těch malých, přes ty střední a nyní v PRK Partners jakožto velké advokátní kanceláři. Po nástupu do PRK Partners jsem byla mile překvapena, že i ve velké advokátní kanceláři se dá najít lidský přístup, což rozhodně nemusí být pravidlem ani v menších kancelářích. Současně se mi na PRK Partners, zejména na našem litigačním týmu, líbí to, že při práci spolupracujeme a fungujeme tak jako tým a máme opravdu fajn pracovní kolektiv, kam ráda chodím. 

3) Do budoucna bych i nadále ráda zůstala v advokacii a dělala tak práci, která má smysl, naplňuje mě a baví. Určitě bych se dále chtěla učit novým věcem a profesně se posouvat dál. Do budoucna bych ráda měla stabilní pozici, na které dokážu uplatnit své dovednosti, za kterou jsem adekvátně ohodnocena a mám kolem sebe tým schopných lidí. 

Robert Reiss: Šlo mi o mezinárodní přesah

1) Právníkem jsem se rozhodl stát v posledním ročníku víceletého gymnázia, když už bylo jasné, že ze mne nebude profesionální hokejista. Rozhodnutí studovat právo padlo proto, že je to obor, který je výborným teoretickým základem pro mnoho povolání nebo rozvoj vlastního podnikání, tedy vystudovaný právník se nutně nemusí stát advokátem nebo soudcem. Možností je velmi mnoho a ve všech se dobrá znalost práva velmi hodí. Rozhodnutí stát se advokátem vyplynulo v průběhu studia na vysoké škole velmi brzy, z tradičních právních profesí advokacii považuji za nejvíce atraktivní pro pestrost řešených případů a pestrost klientů z mnoha různých oborů. Možnost zapojit se do velkých a významných projektů považuji za velmi zajímavou. Baví mne advokacie, jejímž cílem je dovést klienta k cíli, který je pro něj osobně a obchodně zajímavý a přínosný. S mnohem menší oblibou se zapojuji do mandátů, kde je řešen spor, který pro klienta představuje pouhý náklad, ale jsem si plně vědom toho, že nežijeme v ideálním světě, ke sporům dochází a naší povinností je eliminovat důsledky takových sporů pro naše klienty.

2) Když jsem vybíral kancelář pro koncipientskou praxi, poohlížel jsem se po nabídkách velkých kanceláří s mezinárodním přesahem, protože jsem po studijních zkušenostech ze zahraničí chtěl pracovat alespoň částečně v anglickém jazyce. Byla to v zásadě moje jediná podmínka, takže jsem za nabídkou PRK nešel cíleně. Nicméně nyní s odstupem šesti let musím říci, že PRK byla skvělá volba, protože se jedná o výjimečnou zavedenou lokální kancelář, která se díky členství v Lex Mundi podílí na těch nejzajímavějších transakcích a projektech, které jsou v České republice realizovány. Myslím, že v průběhu života ovlivňují člověka nejvíce významné osobnosti, které na své cestě potká, nikoli instituce, proto si velice vážím všech seniorních členů týmu Jakuba Lichnovského a jeho samotného za vstřícný mentorský přístup, který mi umožňuje od počátku nabírat cenné zkušenosti. Jsem si plně vědom toho, že tento proces nikdy nekončí a současně bych si přál stát se jednou také dobrým učitelem, protože předávat nabyté zkušenosti není lehký úkol.

3) Přiznám se, že nemám žádný jasně vytyčený kariérní cíl. Stát se dobrým advokátem trvá přibližně 10 let a já jsem nyní na této cestě, takže se především soustředím na to, abych dlouhodobě odváděl kvalitní práci a byl přínosem pro tým i pro kancelář. Přál bych se i nadále rozvíjet v oborech, kterým se nejvíce věnuji, tj. v nemovitostních projektech, energetickém právu, právu duševního vlastnictví a případně bych rád přibral další specializaci, která není na trhu úplně běžná (blízko mým volnočasovým aktivitám by byla specializace v leteckém právu nebo ve sportovním právu). Věřím, že pokud má člověk pro věc vášeň a má současně dostatečné nasazení a výdrž, kariérní úspěch se dostaví mimoděk a není třeba o něj jinými způsoby usilovat.

Předchozí

Předmanželské smlouvy uzavírá téměř čtvrtina párů, podíl ale klesl

Neviditelní: Rekordní inflace ohrožuje polovinu českých seniorů

Další