Předmanželské smlouvy uzavírá téměř čtvrtina párů, podíl ale klesl

|

Za loňský rok uzavřelo v České republice tzv. předmanželskou nebo manželskou smlouvu 23 procent párů. Podíl tak poklesl z 23,3 procent v roce 2020, kdy stejně jako v předchozích letech zájem o uzavření předmanželských nebo manželských smluv stále rostl – o rok dříve v roce 2019 tyto smlouvy uzavřelo 20 procent párů. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak i přes aktuální mírný pokles čísla ukazují, že se Češi naučili být více opatrní a řeší i právní ochranu majetku.

Výhoda předmanželských smluv se přitom nemusí ukázat jen u rozvodu – ochrání například i v případě, kdy jeden z manželů podniká, což může být zejména v současné turbulentní době zásadní.

Důvod poklesu byl v loňském roce dán rychleji rostoucím počtem uzavřených sňatků (z předloňských 45 415 na 46 778) a zároveň velmi mírným růstem celkového počtu uzavřených předmanželských smluv (z 10 581 smluv v roce 2020 na 10 754 v roce 2021).

Takzvané předmanželské smlouvy jsou často vnímány jako projev nedůvěry mezi partnery. Přitom jsou jedním z vhodných nástrojů uspořádání majetkových vztahů, který může pomoci ochránit majetek obou stran. „Předmanželskou smlouvu je dobré uzavřít především tam, kde jeden ze snoubenců vlastní významný majetek, má výrazně vyšší příjmy, nebo naopak závazky. Možná ještě lepším důvodem může být případ, kdy jeden ze snoubenců má blíže k rizikům – například když podniká, protože tato rizika by pak mohla negativně dopadnout na celou rodinu,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Správné vyřešení problematiky související s úpravou společného jmění manželů ale není jednoduché a mnoho párů tak neřeší právní ochranu majetku dostatečně. „Velmi často se stává, že zájemci čekají vyšší ochranu přímo ze zákona, než jakou jim současná právní úprava poskytuje. Tento problém se pak obvykle ukáže v případech, kdy se jeden z manželů dostane do dluhů a exekucí je ohrožen i majetek ve výlučném vlastnictví druhého manžela. K právní ochraně majetku je tak třeba přistupovat zodpovědně a řešit ji komplexně,“ dodává advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Zdroj dat: Notářská komora ČR a Český statistický úřad

Předchozí

Se Sniehottou a Vajdou spolupracuje nový advokát

Nastupující generace: Alice Pflanzer a Robert Reiss z PRK

Další