Nepochopení Václava Moravce, advokátní volby a rozhodčí válka

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Není teď asi většího tématu mezi advokáty, než je debata Martina Maisnera a Adély Šípové v Otázkách Václava Moravce. Zásadnějším se ale zdá, že se Slovenské advokátní komoře podařilo na hybridní konferenci zvolit nové vedení (předsedou je dál Viliam Karas). Naopak smutný je do horké války přecházející spor jednotlivých rozhodčích soudů v zemi.

Někteří advokáti si svého času stěžovali, že je Václav Moravec nezve do své pravidelné nedělní relace. Vzhledem k tomu jak ale moderátor k právním otázkám někdy, a zvláště v poslední době, přistupuje, mohou být za to možná spíše rádi. 

Jistě, některé paragrafy se laikům těžce vysvětlují a Martin Maisner se sice snažil, ale Václav Moravec odmítal připustit to, s čím se musejí zájemci o právnické studium smířit už na přípravných kurzech. Totiž že právní logika nerovná se logika podle selského či chcete-li zdravého rozumu. Martin Maisner se nedopustil žádné evidentní chyby, a to ani s nyní zvláště hojně rozebíranou smlouvu na pronájem Paláce Dunaj. 

Mimochodem, tohle říká k tomuto tématu ve velkém rekapitulačním rozhovoru, který s ním právě připravuji, předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek: „Právě tato kritika je přímou ukázkou neznalosti. Vytýkala se nám nedostatečná informovanost advokátního stavu. Prokázali jsme však, že téměř po dva roky byl stav náležitě informován jak zásadně zveřejňovanými zápisy z jednání představenstva, tak prostřednictvím všech advokátních médií, navíc každý advokát samostatně měsíčními tzv. Rychlými zprávami. Vytýkalo se nám, že jsme měli počkat na sněm, a to za situace, kdy generální rekonstrukce paláce Dunaj realizovaná vlastníkem něco podobného prostě neumožňovala. Vytýkala se nám výše nájmu, který mimo jiné nečiní ani 5 procent ročního rozpočtu a je zcela v relaci s nájmem, který jsme za prostory v paláci Dunaj platili od roku 2004!“

„A pokud jde o onu dlouhodobost. Je snad možné budovat nové vzdělávací centrum pro koncipienty a advokáty, prostory pro zasedání kontrolní rady, kárných komisí, zkušebních senátů, pro jednotlivé stálé odbory a oddělení ČAK, včetně např. odboru matriky pro 16 tisíc osob, jen pro toliko krátkodobé užívání? Dovoluji si tvrdit, že ona kritika ze strany všeho všudy cca pěti osob byla nejen neoprávněná, ale přímo hloupá. Pro mě je daleko významnější ta skutečnost, že představení a vizualizace budoucí finální podoby centra Dunaj byly na květnovém výjezdním zasedání kontrolní rady ČAK jejími členy vysoce pozitivně ceněny. Jsem přesvědčen, že otevřením nového vzdělávacího centra a souvisejícího (nezbytného) zázemí ČAK se dalším krokem přiřadíme k nejvyspělejším advokaciím Evropy.“ Celý rozhovor vyjde v letním dvojčísle Lawyers & Business.

Na Slovensku už mají advokátní volby za sebou. Zvládli hybridní konferenci, kdy část z 1138 zájemců seděla přímo v bratislavském sále a část se účastnila online, a zvolili nové předsednictvo. To následně vybrala za svého předsedu nedávného nástupce Tomáše Borece Viliama Karase. „Som veľmi rád, že som dostal dôveru a môžem pokračovať v rozrobenej práci. Dnes sme svedkami rozvratu inštitúcií, rozvratu procesov a straty dôvery v inštitúcie garantujúce právny štát. Poctivým riešením je návrat ku koreňom, k zmyslu a étosu, ktoré jednotlivé inštitúcie a štátne orgány majú reprezentovať. Rovnako je potrebná hlboká a intenzívna spolupráca všetkých inštitúcií založená na vysokej miere rešpektu a vzájomnej dôvery. Práve posilnenie étosu advokácie a budovanie spolupráce sú mojimi prioritami. Pri ich napĺňaní dúfam, že budem mať podporu advokátskeho stavu. Je dôležité, aby od nás zaznieval silný a v zásadných veciach jednotný hlas,“ uvedl staronový předseda po svém zvolení. Tomáš Borec už v představenstvu nepůsobí, zasedá ale v odvolací disciplinární komisi Slovenské advokátní komory.

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze zveřejnil jména některých vyškrtnutých rozhodců na základě rozhodnutí předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR (RSHAK) z tohoto soudu, jak již o kauze informovalo INFO.CZ. 

„Usnesení o záměru vyškrtnout rozhodce, kteří působí i u jiných rozhodčích soudů v ČR, přijalo předsednictvo RSHAK 18. 1. 2021. Rozhodci dostali čas na rozmyšlenou do 28. 2. 2021, do kdy museli písemně oznámit, že ukončili své působení u dalších českých rozhodčích soudů.  Následně 29. března 2021 skutečně rozhodlo předsednictvo RSHAK o vyškrtnutí těchto rozhodců, takže již nemohou rozhodovat spory u této rozhodčí instituce, přestože se jedná o jedny z nejzkušenějších rozhodců, jejichž jména nejsou spojovány s žádnou kontroverzní kauzou,“ stojí ve zprávě médiím podepsané Davidem Řezníčkem, členem předsednictva Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze 

„Mezi vyškrtnutými rozhodci jsou například Prof. Alexander Bělohlávek, advokát, pedagog a rozhodce u řady českých i zahraničních rozhodčích soudů, JUDr. Vít Horáček, Ph.D., advokát, partner AK Legalité, JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D., advokát a společník AK REZNICEK & Co. a JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka. Z listiny rozhodců RSHAK zmizela i JUDr. Jitka Mothejzíková, advokátka, která na funkci rozhodce sama rezignovala s odůvodněním, že pokládá výše zmíněné usnesení za nezákonné, nekompetentní a nemravné a nechce být proto s RSHAK dále spojována,“ uvedl konkrétně Řezníček.

Rozhodčí řízení prochází v České republice různými vlnami vnímání a teď se zase dostaneme do té horší fáze. Vzhledem k tomu, jak ošklivá ještě může být válka o advokátní komoru, neměli bychom brát ale na lehkou váhu, do jaké obrazu se mohou právníci dostat u veřejnosti.

Foto: Archiv Martina Maisnera

Předchozí

Sokol: ČAK je cosi jako ministerstvo advokacie

Znalci a tlumočníci, hlaste se do datovek!

Další