Sokol: ČAK je cosi jako ministerstvo advokacie

|

Tomáš Sokol, společník kanceláře Brož & Sokol & Novák, reprezentoval u kulatého stolu Lawyers & Business: FORUM platformu Kandidátka 21, ale vzhledem ke své současné pozici místopředsedy České advokátní komory neplánovaně i její současné vedení.

Nabízelo se tak, že bude na některé ze slov Petra Němce kontrovat. „Budu mluvit spíše obecněji, protože myslím si, že ta propaganda, jak třeba teď tady zazněla, je skoro zbytečně vyostřená. Základní problém je, že platformy – alespoň ty dvě, za které mohu já trochu mluvit – nejsou žádné politické strany a vyhraněná uskupení, která chtějí zásadní změny advokacii. Ale jsou to uskupení advokátů, které mají na zásadní věci v advokacii společný názor a jinak se mohou lišit. Na rozdíl od paní kolegyně Gawlasové se například nedomnívám, že by bylo třeba zásadním způsobem preferovat ženský prvek v advokacii, protože kdybychom třeba vycházeli z naší kanceláře, ženy jsou na tom jak muži. Já tu potřebu nemám, ale to jsou ty detaily.

To podstatné je, že advokacie má priority, které nelze ignorovat a ať již má člověk jakékoliv představy o tom, co by se mohlo zlepšit, ty zůstávají. Česká advokátní komora je, ať už se tomu komukoliv líbí, nebo nelíbí, cosi jako ministerstvo advokacie. To jsem si nevymyslel, to je výraz, který použil jeden soudce správního soudu a já ho docela a s radostí cituji. A podstatná část činnosti advokátní komory a představenstva se zaměřuje na výkon správních činností, které advokátní komora musí ve vztahu ke svým členům dělat, ať se to komu líbí, nebo nelíbí. Protože, když je nebude dělat, převezme to stát a advokacie ztratí svoji nezávislost.“ 

Komora by tak podle Sokola měla dál navazovat na své současné počínání: „Primární je princip obrany advokacie, to znamená alespoň zachování statusu quo, který je. A říkám alespoň zachování, protože v posledních třech letech jsme svedli několik poměrně urputných soubojů a podotýkám, že s politiky, kteří se nás vůbec nebáli, protože si váží advokátní komory, respektují zástupce advokátní komory, tam není žádný problém. Ale problém je třeba v představě ministerstva financí, jak moc má kontrolovat advokáty, jak moc se má prosazovat AML zákon. Tady se nám podařilo uhrát jakýsi kompromis, ale nejde o to, co se podařilo, jde o to, že tyto tlaky budou i do budoucna a že advokátní komora se bude muset prioritně soustředit na tyto záležitosti. Pak teprve může přijít něco jiného, třeba vylepšování vztahu k advokátům.“

A reagoval i na další podněty: „Já se třeba nedomnívám, že by advokátní komora měla poskytovat vzory podání prostě proto, že v tuto chvíli už začínají být advokáti konkurenty. Nedomnívám se, že by bylo chybné, že advokátní komora má pronajaté a bude mít pronajaté relativně honosné prostory, prostě proto, že advokacii reprezentuje. A to je jakýsi trend posilování toho, co existuje a co by se dalo zlepšovat. To je autorita advokacie prostřednictvím těch, kteří ji reprezentují, vytváření stále kvalitnější obrazu. Já se například nedomnívám, že o advokátech se dělá příliš mnoho vtipů, já jsem přesvědčen, že advokátní komora má velmi významnou autoritu a také jsou advokáti zváni na všemožné diskuse s politiky, v Poslanecké sněmovně, v Senátu. To by se nemělo ztratit, ale mělo by se to posilovat. Oproti tomu souhlasím s tím, že systém vzdělání advokátů by se měl dynamicky zlepšovat, prostě proto, že nároky na advokáty budou růst. Je to ale otázka i ochoty advokátů, protože řada z nich netrpí potřebou se dále vzdělávat. Mimochodem, když se podíváte na Bulletin advokacie, zeptejte se advokátů, jestli ho otevřeli a četli. Čtyři z deseti vám řeknou, že nečtou ani judikáty, které tam jsou. Tady by se tedy mělo nějakým způsobem pokračovat dál. A celkově jde o to dále zkvalitňovat ty činnosti, které advokacie musí dělat, protože jinak si nezachová nezávislost advokátů na státu.“

Projekt Lawyers & Business vstoupil do další fáze svého rozvoje a spustil pořad Lawyers & Business: FORUM. Před říjnovým volebním sněmem České advokátní komory pořádáme sérii kulatých stolů, v níž představíme vybrané kandidáty do nového vedení této stavovské organizace. V první debatě jsme rozebrali téma Advokáti ve veřejném prostoru a požadavky na jejich etiku, a to s Hanou Gawlasovou (Moderní advokacie), Pavlem Kroupou (Komora 2.0), Petrem Němcem (Otevřená advokacie) a Tomášem Sokolem (Kandidátka 21).

Předchozí

bpv asistovala RSBC s akvizicí Platinum

Nepochopení Václava Moravce, advokátní volby a rozhodčí válka

Další