Nové LB: O TW, Hajduk & Partners nebo Drobiš & Novotný

|

Editorial Jana Januše – Mediální skupina A 11 a redakce Lawyers & Business vyhlásily v polovině května výsledky v pořadí třetího ročníku projektu Advokátní kanceláře roku, tentokrát za rok 2023/2024. Těší nás, že to byl zatím nejúspěšnější ročník ze všech úhlů pohledu, setkal se s naprosto převážně kladnými ohlasy a děkujeme všem z vás, kteří byli a jsou s námi.

Real Estate tým kanceláře Taylor Wessing vedený Jakubem Adamem na české úrovni a Erwinem Hanslikem na úrovni CEE patří k těm větším na trhu. Proč tomu tak je, odhaluje v našem rozhovoru právě Jakub Adam, zapojují se ale taktéž jeho kolegové. Dozvíme se rovněž, co by pomohlo nemovitostnímu trhu a že to nebude nový stavební zákon, stejně jako to, jak jsou na tom v tomto ohledu v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Navíc zjistíme, že brzy nebude problém jen s byty, ale poměrně rychle nás čeká i nedostatek kancelářských prostor, alespoň podle toho, jak aktuální situaci analyzuje Jakub Adam.

Kancelář Hajduk & Partners letos slaví 25 let na trhu a vysílá při této příležitosti jasný vzkaz. Chcete rozšířit svůj byznys z České republiky do Polska? Anebo naopak expandujete z Polska – často přes Slovensko, jak se to dělává – do Česka? Úskalími práva a místní ekonomiky vás jedinečně provedou poradci z této třinecké, respektive krakovské, advokátní kanceláře. Jak to vlastně funguje v regionu, kde se mluví „po naszymu“? To se dozvíte z naší velké reportáže, která vznikla přímo na pomezí České republiky, Polska a Slovenska.

Drobiš & Novotný v dalším rozhovoru hlásí, že meziročně vyrostli o 40 procent a jejich specifická retailová cesta vychází. Co dalšího plánují? Přečtete si rovněž množství analýz: třeba od soudního exekutora z Hradce Králové Martina Štiky, výkonného ředitele Insolvence 2008 Tomáše Valáška nebo advokátů Jana Vařechy z PRK Partners, Jiřího Matznera z Matzner Legal nebo Petra Kučery z Eversheds Sutherland. Samozřejmostí jsou i pravidelné rubriky od od Stanislave Servuse z Valouch Servus nebo Marcely Káňové z Rowan Legal, stejně jako další nahlédnutí do aktuálního využití umělé inteligence podnikovými právníky.

VÝBĚR Z OBSAHU LAWYERS & BUSINESS č. 3/2024

Lawyers & Business vyhlásil Advokátní kanceláře roku 2023/2024

Mediální skupina A 11 a redakce magazínu Lawyers & Business vyhlásily třetí ročník projektu Advokátní kanceláře roku. Advokátní kanceláří roku 2023/2024 je podle Lawyers & Business PRK Partners, mezi oceněnými advokáty najdeme Marcelu Káňovou z Rowan Legal, Bořivoje Líbala z Eversheds Sutherland nebo Erwina Hanslika z Taylor Wessing. V rámci projektu bylo představeno rovněž 100 nejzajímavějších a nejinspirativnějších advokátních kanceláří na českém trhu pro období 2023/2024, z jejichž názvů je tradičně vytvořený cover právě vydané ročenky a speciálu magazínu Lawyers & Business Advokátní kanceláře roku 2023/2024.

Real Estate tým Taylor Wessing není jen transakční. Radí v celé šíři oboru

Taylor Wessing

Real Estate & Construction tým kanceláře Taylor Wessing, vedený v České republice Jakubem Adamem a Erwinem Hanslikem na úrovni CEE, patří k těm větším na trhu právních služeb, tvoří ho téměř deset lidí. Proč tomu tak je, odhaluje v našem rozhovoru právě Jakub Adam, do jeho fungování ale nahlédneme taktéž díky jeho kolegům, kteří od nás dostali speciální otázky. Dozvíme se rovněž, co by pomohlo nemovitostnímu trhu a že to nebude nový stavební zákon. Stejně jako to, jak jsou na tom v tomto ohledu v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Navíc zjistíme, že brzy nebude problém jen s byty, ale čeká nás i nedostatek kancelářských prostor, alespoň podle toho, jak aktuální situaci analyzuje Jakub Adam.

Čtvrtstoletí s klienty z Česka do Polska a z Polska do Česka

Hajduk & Partners

Chcete rozšířit svůj byznys z České republiky do Polska? Anebo naopak expandujete z Polska – často přes Slovensko, jak se to dělává – do Česka? Úskalími práva a místní ekonomiky vás jedinečně provedou poradci z třinecké, respektive krakovské, advokátní kanceláře Hajduk & Partners. Ta letos slaví 25 let na trhu a za tu dobu si vybudovala výjimečnou expertizu a dokonalou znalost trojmezí zmíněných zemí. Spojenou i s tím, že se její právníci se zájemci domluví „po naszymu“ (v místním slezském dialektu). Nezáleží na hranicích na mapě, tamější oblast, patřící do třech různých zemí, totiž stále ekonomicky i společensky funguje jako jeden region.

Drobiš & Novotný vyrostli o 40 procent. Specifická cesta vychází

Zbyněk Drobiš, Radek Novotný, Drobiš & Novotný

Advokáti Zbyněk Drobiš a Radek Novotný založili na začátku roku 2022 butikovou kancelář Drobiš & Novotný se specializací čistě na retailovou klientelu, pro niž se věnují zejména odškodňování újmy na zdraví, nemovitostnímu, rodinnému a pracovnímu právu, a to především v rámci online právní pomoci. Za první rok fungování činil obrat kanceláře více než 10 milionů korun, za rok 2023 hlásí nárůst tržeb o 40 procent s adekvátním navýšením zisku. „Nechceme ale dál růst za každou cenu. Podržíme si naše zaměření na retail klientelu a filozofii kanceláře. Chceme, aby nás práce bavila a bylo nám v ní dobře.“

Klienti většinou ocení odpověď v jasné lidské řeči

Paulína Macháčová, Aegis Law

Advokátka Paulína Macháčová se v Aegis Law zabývá zejména fúzemi a akvizicemi, korporátním právem a soudními spory. Má tak dobrý přehled i o  aktuálních novinkách v souvisejících předpisech. „V korporátním světě nás zaměstnává například novela zákona o přeměnách či novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Obě novely už schválila Poslanecká sněmovna a ke konci dubna letošního roku je postoupila Senátu,“ říká. Práva ale studovala rovněž v Dánsku, a tak přidává taktéž zajímavé zkušenosti z Kodaně. A v neposlední řadě mluví i o tom, jak je třeba komunikovat s klienty.

AI a podnikoví právníci: Vloni experimenty, teď nedílná součást práce

Umělá inteligence přinesla do právního světa svěží vánek. Zatímco před rokem ji podnikoví právníci spíše jen testovali, dnes se bez ní většinou neobejdou. Do budoucna plánují i její širší využití. 

Co se děje ve veřejných zakázkách a hospodářské soutěži? Májová konference 2024 na ÚOHS

Marcela Káňová, Rowan Legal

V polovině května se konal již třetí ročník Májové konference zaměřené na veřejné zakázky. Účastnilo se jí rekordních 150 účastníků a přinesla pohledy na veřejné zadávání a jeho přezkum opravdu ze všech úhlů, a to díky poskytnutí prostoru nejen zástupcům ÚOHS, ale i dalším dozorovým orgánům, zástupcům zadavatelů a tentokráte také dodavatelů. 

Kdy využít preventivní restrukturalizace

Jan Vařecha, PRK Partners

Podnikatelé, kteří čelí finančním obtížím, mají k dispozici relativně omezené množství právních nástrojů, jak podobnou situaci preventivně řešit. Do září minulého roku platilo, že pokud se podnikatel nebyl schopen dohodnout se svými věřiteli, jeho finanční potíže zpravidla přerostly v úpadek, který v drtivé většině případů vedl k likvidaci jeho podnikání v rámci konkursu. To se nyní pokouší změnit nový zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, díky kterému podnikatelé získali právní nástroj, jak efektivněji prosadit přijetí nezbytných ozdravných kroků směřujících k zachování či obnově životaschopnosti jejich podnikání.

Insolvenční novela musí reformovat i exekuční srážky ze mzdy

Martin Štika

V souvislosti s – v době příprav tohoto článku aktuálně projednávanou novelou insolvenčního zákona – se intenzivně diskutuje také o nutnosti potřeby reformy exekučních srážek ze mzdy. Důvodem je především současné výrazné selhávání tohoto historicky zavedeného institutu při potřebě rychlého a efektivního výkonu práva na peněžité plnění. Vedle popisu základních principů reformy srážek ze mzdy se tak zaměřím také na zjednodušené nastínění testu proporcionality navrhované úpravy s ústavou.

Insolvenčních návrhů skokově přibývá. Stát hledá způsoby, jak vrátit dlužníky do hry

Tomáš Valášek, Insolvence 2008

Počet insolvenčních návrhů v tuzemsku roste. Z meziročního porovnání kvartálních výsledků vyplývá, že během prvního čtvrtletí letošního roku bylo oproti stejnému období v roce 2023 podáno o 8 procent více insolvenčních návrhů. Jde o další čtvrtletní skok a lze očekávat, že pohyb směrem nahoru jen tak neskončí. S počtem dlužníků se zvyšuje také tlak, aby se stát snažil tomuto trendu čelit a dlužníkům ulehčil jejich tíživou situaci. Cílenou pomoc v podobě nově zavedených i již tradičních nástrojů však zastiňují průtahy týkající se novely insolvenčního zákona. 

Smluvní pokuta a jak o ní aktuálně rozhodují soudy

Jiří Matzner, Matzner Legal

Smluvní pokuta patří mezi účinné prostředky, jak motivovat dlužníka ke splnění smluvní povinnosti. Spočívá v tom, že pokud dlužník nebude plnit tak, jak bylo ujednáno, následkem bude sankce, kterou věřitel může účinně (soudně) vymáhat. Smluvní pokuta může být, s určitými výjimkami, vázána na porušení jakékoliv smluvní povinnosti, nesmí však být nepřiměřeně vysoká nebo v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem. Jak se ale tato pravidla vyvíjejí v aktuální soudní judikatuře?

Přelomová regulace inkasních agentur a vymahačů?

Petr Kučera, Eversheds Sutherland

Mimosoudní vymáhání pohledávek nebylo v České republice dlouhou dobu nijak speciálně regulováno. Na rozdíl od sektoru bankovních i nebankovních poskytovatelů finančních služeb není následný proces vymáhání nesplácených úvěrů žádnou regulací ani dohledem omezen, a inkasní agentury se tak dosud řídí pouze obecnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato praxe se však má změnit. 

Jak se správně předávají firmy: Partnerství, vstupu investora a burza. Musíme mít 100 % kontrolu? Podruhé

Stanislav Servus, Wardens a Valouch Servus

Minule jsme otevřeli téma rozvoje „rodinné firmy“ cestou spojení s finančním investorem, nyní navážeme alternativou uvedení firmy na kapitálový trh.  

Tanec Praha na Advokátních kancelářích roku

Slavnostní předávání cen Advokátním kancelářím roku už tradičně otevírá vystoupení z našeho partnerského festivalu Tanec Praha, který letos probíhá v Praze od 2. do 27. června. Tentokrát jsme viděli ukázky z představení Paradoxical Bodies od choreografky Yany Reutové, která se sama předvedla v duetu s Nikou Horiachou.

Lawyers & Business si můžete zakoupit například prostřednictvím webu mojecasopisy.cz.

Předchozí

AI a podnikoví právníci: Vloni experimenty, teď nedílná součást práce

Matesová: Je nesmysl, aby se lidé v 50 dovídali, kdy půjdou do penze

Další