Nový návrh chce rovnoměrné zastoupení žen a mužů ve vedení

|

Velké obchodní společnosti v Česku by měly zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů ve svém vedení. Ženy by v něm měly tvořit aspoň třetinu. Výběr členů představenstva a rad by musel být transparentní s jednoznačnými a jasnými kritérii. Počítá s tím návrh zákona na podporu vyváženého zastoupení, který zveřejnila na svém webu vláda. Podle podkladů k zákonu by se změny v ČR dotkly pěti firem a bank. Ve vedení společností připadá ženám v EU v průměru 32,2 procenta křesel. V ČR je to 21 procent. Česko je tak v sedmadvacítce dvacáté a dlouhodobě sklízí kritiku za nízký podíl žen na řízení a malé pokroky při jeho zvyšování.

„Současný právní stav tak nemá na vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech obchodních společností pozitivní dopad. Nepovzbuzuje ženy a nepodporuje je v úsilí o členství ve vedoucích orgánech společností. Platný právní stav je z perspektivy dosahování vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů překonaný. Přetrvávání tohoto stavu by nepřineslo zlepšení,“ uvedli autoři. Podotkli, že větší pokrok byl ve státech, kde byla opatření závazná. V podkladech připomněli, že podle studií zvýšení podílu žen vede k vyšší výkonnosti, úspěšnosti a konkurenceschopnosti firem.

Pravidla upravuje loňská evropská směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností. Česko předpis musí převzít do 28. prosince. Podle podkladů ho přebírá v minimalistické podobě a český právní řád se nemění víc, než evropské právo vyžaduje.

Požadavky na vyvážené zastoupení se podle chystaného zákona mají týkat firem s víc než 250 zaměstnanci a ročním obratem přes 50 milionů eur, nebo aktivy přes 43 milionů eur. Měly by buď mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. To platí i u mužů, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Podle podkladů by se zákon týkal společností ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR a Kofola Československo.

Obsazování rad má být podle návrhu transparentní a nediskriminační a pravidla musí být jasná, neutrální a jednoznačná po celou dobu od přípravy přes předběžný a užší výběr i stanovení skupin kandidátů. Pokud firma svůj cíl u podílu žen a mužů neplní, upřednostní ze dvou kandidujících se srovnatelnou kvalifikací a předpoklady toho, který patří k méně zastoupené skupině. Pokud by to společnost neudělala, mohl by se neupřednostněný kandidát či kandidátka obrátit na soud a žádat „zadostiučinění včetně náhrady nemajetkové újmy v penězích“. Firma by musela prokázat, že nepochybila.

Společnosti by měly vyváženého složení ve svém vedení podle podkladů dosáhnout do pololetí 2026. Informace o pokroku a výběru kandidátů by měly zveřejňovat. Za nedodržování postupu by hrozily pokuty. Stav by monitorovala Česká národní banka u těch, jimž udělila povolení k podnikání či licenci. Ostatní by kontroloval úřad vlády.

Připomínky mohou resorty, odbory či zaměstnavatelé posílat do konce února.

Předchozí

Poslanci schválili novelu zákona o státním zastupitelství

Ne znamená ne. Redefinice znásilnění prošla prvním čtením

Další