Poslanci schválili novelu zákona o státním zastupitelství

|

Poslanecká sněmovna ve středu na své schůzi vyslovila souhlas s novelou zákona o státním zastupitelství. Návrh zákona tak může zamířit do Senátu.

„Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že přijme novelu zákona o státním zastupitelství, která přinese změny v postavení vedoucích státních zástupců, konkrétně že zavede funkční období, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Ministerstvo spravedlnosti tak plní legislativní závazky,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Novela jasně eliminuje riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na fungování státního zastupitelství.

Předložená novelizace zákona o státním zastupitelství, zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů se zaměřuje především na oblast právní úpravy postavení vedoucích státních zástupců.

  • Např. zavádí 7leté funkční období pro nejvyššího státního zástupce bez možnosti opakování.
  • Jasně stanovuje pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců.
  • Nově budou moci být okresní, krajští i vrchní státní zástupci odvolatelní pouze v kárném řízení.
  • Nejvyššího státního zástupce bude moci i nadále odvolat vláda, zákon ale stanovuje jasné a konkrétní důvody. Proti nim se navíc může nejvyšší státní zástupce bránit u Nejvyššího správního soudu.

Přechodná ustanovení jsou navržena tak, aby došlo k přesoutěžení většiny stávajících vedoucích státních zástupců do 3 let od účinnosti zákona, přičemž všem stávajícím státním zástupcům je garantováno alespoň přechodné období v délce 7 let.

Předchozí

DLA se zapojila do kampaně ČBA proti kyberpodvodům

Nový návrh chce rovnoměrné zastoupení žen a mužů ve vedení

Další