Ocenění Podnikový právník 2023 převzalo šest laureátů

|

Unie podnikových právníků ČR udělila za mediálního partnerství Lawyers & Business ocenění Podnikový právník 2023. Převzalo ho celkem šest laureátů. Ocenění v kategorii podniková právní kancelář získaly hned dva týmy: T-Mobile Czech Republic a innogy. V kategorii občanské právo uspěla Monika Potěšilová. Vladan Rámiš je Podnikovým právníkem 2023 v kategorii compliance. Mezi mladými právníky do 40 let, jimž je určena kategorie Perspektiva, zabodovala Kristýna Tranová. A ocenění v kategorii IT a technologické právo si odnesl Simeon Popov.

„Odborná porota vybírala ze 119 nominací. Je vidět, že naše profese se může pochlubit velkým množstvím prvotřídních odborníků i mladých perspektivních nadějí. Z toho mám velkou radost. Všem laureátům gratuluji,“ prohlásila Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR a současně předsedkyně poroty.

Podniková právní kancelář – T-Mobile Czech Republic

V současné době čítá tento právní tým 26 členů s právním vzděláním a je doplněn o další specialisty na regulaci a compliance. Zabývá se širokým spektrem právních otázek z oblasti korporátního, smluvního, pracovního a trestního práva, včetně řešení právních sporů a poskytování právního poradenství. Rovněž zajišťuje soulad společnosti s vysoce specializovanými právními předpisy v oblasti elektronických komunikací a nákup a hospodaření s kmitočtovým spektrem pro mobilní a jiné bezdrátové služby. „Náš právní tým hraje klíčovou roli i ve formulaci širší strategie společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost T-Mobile působí v nadměrně regulovaném odvětví, jsme vnímáni jako strategický útvar a vedení s námi proaktivně konzultuje své strategické rozhodování,“ uvádí Vladimíra Chlandová, ředitelka sekce právní, regulace a Compliance. 

„Podniková právní kancelář společnosti T-Mobile má velmi zkušené právníky. Působí současně v Česku i na Slovensku, což umožňuje přeshraniční koordinaci vybraných právních témat a sdílení know-how. Při spolupráci s kolegy z poboček v Evropě a v Americe se jasně ukazuje vysoká odbornost a rozsáhlé znalosti celého právního týmu. Výborně tak reprezentuje jméno českých podnikových právníků na mezinárodní úrovni,“ zdůvodňuje udělení ocenění porotce Vladimír Krasula.

Podniková právní kancelář – innogy

Útvar Legal & Compliance společnosti innogy se jako interní právní oddělení začal ve skupině RWE (od roku 2016 skupina innogy) utvářet v září 2011. Z původního počtu dvou zaměstnanců se sekce Legal & Compliance během poměrně krátkého období rozrostla na 17členný tým. Vzniklo tak plnohodnotné právní oddělení zajišťující veškeré právní služby a právní podporu společnostem skupiny innogy působícím v České republice. „Rozhodně jsme nezaháleli ani v době turbulentních změn v oblasti české a evropské energetiky. Naši právníci sekce Legal & Compliance intenzivně participovali na tvorbě novelizací energetického zákona a souvisejících podzákonných předpisů, aktivně se účastnili, a vlastně stále účastní jednání s Energetickým regulačním úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Úřadem práce a dalšími,“ vypočítává úspěchy útvaru Legal & Compliance jeho vedoucí Josef Benda.

Dynamika tohoto právního útvaru a kvalitní personální obsazení byly důvody, které přesvědčily i porotu ocenění Podnikový právník 2023, včetně porotkyně Jitky Hlaváčkové: „Pro ocenění této podnikové kanceláře jsme se rozhodli, protože její vývoj je opravdu úctyhodný. Během několika let vytvořila téměř z ničeho skvěle fungující právní oddělení plné odborníků, které patří mezi špičku. Zajistit bezproblémové fungování tak velké společnosti, jako je innogy, není nic jednoduchého. Navíc v odvětví energetiky, které v posledních letech provází turbulentní vývoj. Díky tomu všemu si podle nás společnost innogy ocenění rozhodně zaslouží.“

Občanské právo – Mgr. Ing. Monika Potěšilová

Po absolvování Masarykovy univerzity působila Monika Potěšilová na Magistrátu města Brna, odkud v roce 2013 zamířila do společnosti Deichmann. Nyní pracuje třetím rokem ve společnosti Notino. Už začátek její cesty podnikového právníka byl velmi zajímavý. Do společnosti Deichmann nastoupila jako první a dlouhou dobu jediný podnikový právník a vybudovala zde od nuly právní oddělení pro Českou republiku i pro Slovensko. „Ve společnosti Deichmann skvěle zúročila nejen své právní vzdělání, ale také komplexnost, organizační schopnosti, ochotu učit se novým věcem a manažerské dovednosti,“ všímá si porotkyně ocenění Jitka Frischholzová.

„Právě široký rozhled, komplexnost a všestrannost byly důvody, pro které se porota rozhodla ocenit Moniku Potěšilovou v kategorii občanské právo. Své kvality prokázala při úspěšném budování českého a slovenského právního oddělení ve společnosti Deichmann a také při svém následném působení ve společnosti Notino. Oceňuji její nadšení a odhodlání, s jakým k právu stále přistupuje,“ vysvětluje porotkyně Jitka Frischholzová.

Compliance – JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.

Vladan Rámiš patří k nejzkušenějším podnikovým právníkům a je ztělesněním slova věrnost. Více než 22 let pracuje v právním úseku mediální skupiny Mafra. Zabývá se především mediálním právem, regulací digitální oblasti, IT právem a ochranou osobních údajů. Co považuje za své nejsilnější stránky? „Jako u každého podnikového právníka je to určité obecné zaměření mé práce, které na jednu stranu vede k tomu, že nelze proniknout zcela do detailu ve všech oborech, na druhou stranu nám to dává dostatečný rozhled a schopnost vidět věci z různých úhlů pohledu,“ vysvětluje Vladan Rámiš. „V rámci své činnosti bych vyzdvihl působení v pracovní komisi, která se podílela na formulování výjimek z GDPR pro novináře a pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Myslím, že výsledek je velmi dobrým kompromisem, který by ustál i ústavní přezkum,“ říká Vladan Rámiš s tím, že je pro něj však těžké pojmenovat jeden konkrétní úspěch kariéry, neboť práce podnikového právníka je kontinuální a nikdy nekončí.

Čerstvý laureát ocenění Podnikový právník v kategorii Compliance je aktivní v řadě spolků a asociací. Je spoluzakladatel Spolku pro ochranu osobních údajů, jehož je také předsedou. Vedle toho je místopředsedou Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Perspektiva – Mgr. Kristýna Tranová

Podnikovým právníkem je Kristýna Tranová téměř dva roky. Aktuálně působí v IT společnosti JetBrains na pozici legal counsel. Zde řeší digitalizaci, zefektivňování a implementaci procesů v rámci právního oddělení, dále pak komerční a produktovou agendu či smlouvy s dodavateli. „Za největší profesní úspěch považuji to, že jsem v JetBrains mohla napříč celým právním oddělením, tj. v cca 10 pobočkách po světě, navrhnout a implementovat kompletní proces vyřizování žádostí interních stakeholderů. Vzhledem k tomu, že ročně jen interně dostaneme zhruba 3000 žádostí o vyřízení nějakého právního problému či dotazu, je nutné mít přehledný proces, který napomůže žádost vyřídit co nejrychleji, a zároveň zefektivnit její vyřizování tím, že se automaticky do revize zapojí i ostatní týmy,“ popisuje Kristýna Tranová.

IT a technologické právo – Mgr. Simeon Popov, MBA, LL.D.

Simeon Popov pracuje jako podnikový právník už 20 let. 15. rokem působí ve společnosti Siemens Energy. „Za těch necelých 15 let se nám v týmu odborníků podařilo realizovat mnoho velikých a důležitých projektů, které zajistily nejen Česku dostatek elektřiny, ale i tepla, a to zvýšením výkonu, zefektivněním procesů a snížením nákladů. S tím neodmyslitelně souvisí i zajištění větší ochrany životního prostředí. Úspěchem je tedy spokojenost několika milionů spotřebitelů a do budoucna i zajištění větší soběstačnosti a bezpečnosti v oblasti energetiky,” konstatuje Simeon Popov.

„Simeon Popov je všestranný člověk, který si uvědomuje společenskou odpovědnost právnické profese. Pracuje v nadnárodní společnosti, kde má na starost, mimo jiné, právní poradenství v oblastech výroby energie a tepla, řídicích systémů a síťových technologiích. Simeon je také příkladem toho, že technologické právo není jen o vývoji softwaru a inovacích v digitálním světě, ale že stejně důležité jsou stroje a zařízení, které pohánějí náš průmysl a každodenní život. K tomu je velmi aktivní v různých spolcích, působí v akademické sféře a pravidelně píše odborné články a poskytuje rozhovory o energetice. Spolu s dalšími členy naší Unie se snaží zlepšit právní a podnikatelské prostředí nejen zlepšováním a prohlubováním znalostí v oblasti práva, ale i při samotné tvorbě či změnách právních předpisů v legislativním procesu,“ uvádí porotce Ondřej Kramoliš.

Kompletní medailonky laureátů najdete na webu: www.uppcr.cz/cs/o-unii/podnikovy-pravnik/

PR

Článek vyšel v Lawyers & Business 5/2023.

Snímek obrazovky 2023-09-26 v 7.50.17

Předchozí

Advomate na rešerse i personálie v právním business developmentu

Jak právně implementovat rychlý vývoj softwaru nové generace

Další