Od 1. ledna dojde ke zvýšení znalečného a tlumočného

|

Od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení sazby odměny za výkon znalecké a tlumočnické/ překladatelské činnosti. Sazba hodinové odměny za výkon znalecké činnosti se zvyšuje ze současných 300 až 450 korun na 800 až 1000 korun. Sazba hodinové odměny za výkon tlumočnické činnosti se zvyšuje ze současných 300 až 450 korun (tlumočení z cizího jazyka do českého jazyka a naopak) a 350 až 450 korun (tlumočení z cizího do cizího jazyka) na jednotnou sazbu 750 korun.

Problematice znalců, soudních tlumočníků a soudních překladatelů se věnuji dlouhodobě. Zvýšení jejich příjmů je jednou z mých priorit. Odměny těchto profesí jsou klíčové, jinak hrozí jejich úbytek a prodlužování lhůt řízení. Jsem proto velmi rád, že se nám společně  s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra podařilo projednat rozpočtové možnosti, v jejichž rámci jsme stanovili co nejvyšší odměny,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Ministerstvo spravedlnosti prosadilo tyto změny:

  • sazba hodinové odměny za výkon znalecké činnosti se zvyšuje ze současných 300 až 450 Kč na 800 až 1 000 Kč
  • zvýšení sazby hodinové odměny za výkon tlumočnické činnosti ze současných 300 až 450 Kč (tlumočení z cizího jazyka do českého jazyka a naopak) a 350 až 450 Kč (tlumočení z cizího do cizího jazyka) na jednotnou sazbu 750 Kč
  • zvýšení sazby odměny za normostranu překladu ze současných 300 až 450 Kč (překlad z cizího jazyka do českého jazyka a naopak) a 350 až 450 Kč (překlad z cizího do cizího jazyka) na jednotnou sazbu 550 Kč
  • automatické zvýšení sazby odměny za tlumočnické nebo překladatelský úkon provedený za použití komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob o 10 %
  • možné zvýšení sazby odměny za tlumočnický úkon až o 30 %, pokud tlumočnický úkon vyžaduje rozsáhlou nebo náročnou přípravu k provedení úkonu
  • automatický nárok na paušalizovanou náhradu veškerých hotových výdajů vynaložených při vypracování dalšího vyhotovení písemného tlumočnického úkonu nebo předkladatelského úkonu, a to náhradu ve výši 30 Kč za každou hodinu nebo normostranu, podle které se určuje odměna za první vyhotovení.

Vyhlášky, kterými se výše uvedené změny zavádějí, nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předchozí

BDO meziročně dvouciferně vzrostla, v Česku se blíží 720 milionům

Skils radila s WGM při akvizici Valeo Food

Další