Olomoucká fakulta chystá nové projekty věnované technologiím i dějinám

|

Právnická fakulta Univerzity Palackého chystá nový doktorský studijní program Právo a digitální technologie. „Ten naváže na aktuálně běžící aktivity v této oblasti, ale bude i velkou příležitostí pro rozvoj odborného potenciálu fakulty,“ říká v našem rozhovoru její děkan Václav Stehlík. Ještě dříve ale škola spustí doktorský program Právní dějiny a římské právo. „Z oblasti právních dějin bych velmi rád zmínil úspěch kolegy Ondřeje Horáka, kterému se v letošním roce podařilo získat grant v rámci Norských fondů. Na projektu The Liechtensteins in Czechoslovakia and Central European Legal Science bude se svým týmem pracovat dva roky,“ dodává děkan Stehlík.

Jakými tématy v současnosti nejvíce žije Právnická fakulta Univerzity Palackého?

Především jsem rád za normální každodenní běh fakulty a že je epidemie covidu snad za námi. Fakulta zase žije, na chodbách je rušno. A to občas i o víkendu. Uvedu příklad. Na začátku tohoto zimního semestru jsme završili oslavy 30. výročí obnovení naší právnické fakulty. Vyvrcholením byla stříbrná promoce, kterou jsme pořádali vůbec poprvé. Vrátili se k nám absolventi z let 1996 a 1997. Setkání bylo lidsky velmi příjemné a bylo povzbuzující vidět úspěšnou kariéru prvních absolventů počínaje akademií po vysoké pozice v aplikační sféře. Udržování kontaktů s absolventy a mít fungující klub absolventů je pro nás, byť ještě stále mladou fakultu, velmi důležité.

Naše fakulta sídlí ve dvou budovách, které jsou staré padesát let, a my je musíme co nejdříve rekonstruovat. Máme připraveny kompletní plány na stavební úpravy budovy děkanátu, kde jsou samozřejmě i učebny. Pracujeme i na plánech úprav druhé naší budovy. Pokud se nám podaří naše záměry finančně pokrýt, čeká nás etapa velkých stavebních akcí.

Zajímavé a důležité aktivity se samozřejmě odehrávají v činnosti pedagogické, vědecké a projektové.

Plánujete nějaké novinky ve vašich studijních plánech? Nebo například nové programy u doktorských studií?

Podařilo se nám získat grantovou podporu na vybudování nového doktorského studijního programu Právo a digitální technologie. Ten naváže na aktuálně běžící aktivity v této oblasti, ale bude i velkou příležitostí pro rozvoj odborného potenciálu fakulty. Budeme připravovat akreditaci a vše směřovat k tomu, abychom první studenty do tohoto programu mohli přijímat v akademickém roce 2024/2025. Současně je v běhu akreditace dalšího nového doktorského programu Právní dějiny a římské právo. Do něj by první studenti mohli nastoupit už v září 2023. Vedle doktorských programů chystáme akreditace kvalifikačních řízení, například habilitačních, aktuálně běží žádost v oboru Právo Evropské unie.

Znamená to tedy, že se budete úžeji zaměřovat i na právní dějiny? Nedávno jste také pořádali konferenci o Emilu Háchovi, jak ji hodnotíte?

Právní dějiny jsou tradičním právním odvětvím, ve kterém máme silný a velmi aktivní tým odborníků. Právě oni stáli za zorganizováním zářijové konference doc. Emil Hácha (1872-1945) – pohnutý osud v pohnuté době. Byla příjemným oživením naší konferenční činnosti. Zájem odborné veřejnosti o tuto jedinečnou událost nás všechny příjemně překvapil. Nakonec se rozrostla v mezinárodní a multioborovou akci. Pro ty, kteří konferenci nestihli a zajímá je téma, mám dobrou zprávu. Výstupem z konference bude písemný soubor příspěvků o osobnosti a době Emila Háchy, který vyjde jako monotematické číslo fakultního časopisu Acta Iuridica Olomucensia začátkem roku 2023.

Z oblasti právních dějin bych velmi rád zmínil úspěch kolegy Ondřeje Horáka, kterému se v letošním roce podařilo získat grant v rámci Norských fondů. Na projektu The Liechtensteins in Czechoslovakia and Central European Legal Science bude se svým týmem pracovat dva roky. Výsledkem jejich badatelské práce bude vydání dvou dílů dvojjazyčné odborné publikace, která zmapuje vývoj právních vztahů mezi rodem Lichtenštejnů, Lichtenštejnským knížectvím a Československem v 1. polovině 20. století. 

Dovolím si ještě krátce se vrátit k naší konferenční činnosti. Je potěšující, že se nám daří udržovat na vysoké úrovni naše tradiční konference. Tou největší jsou Olomoucké právnické dny, jejichž první ročník se uskutečnil v roce 2007. Konference se vždy účastní okolo dvou set akademiků a předních odborníků z praxe, a to nejen z České republiky.  Dva ročníky se bohužel kvůli covidu nekonaly. Teď nás čeká 16. ročník, který se uskuteční příští rok 18. a 19. května. K dalším našim tradičním konferencím patří Olomoucké debaty mladých právníků, Mediace, Efektivní řešení rodičovských konfliktů, podzimní lidskoprávní konference ve spolupráci s francouzskými partnery nebo ústavně právní česko-polská konference, která se koná střídavě u nás a v Polsku. Jsme také spoluorganizátory již několika ročníků Mezinárodní konference obecních policií.

Celý rozhovor si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 11/2022. Můžete si ho zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Snímek obrazovky 2022-11-04 v 20.37.40

Předchozí

Arrows nově vede Jakub Dohnal

Eversheds zveřejnila aktuální mandáty, také s účastí Líbala

Další