Petr Angyalossy besedoval se studenty na téma práce v justici a cesta k ní

|

Nejvyšší soud, ve spolupráci s Evropským sdružením studentů práv ELSA Brno, uspořádal 23. dubna besedu se studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity na téma práce v justici a cesta k ní. Jednalo se o první z řady setkání, kterými chce Nejvyšší soud úžeji spolupracovat se studenty práv a umožnit jim interaktivní diskuze s představiteli Nejvyššího soudu. Setkání nabídlo cenný pohled na fungování soudního systému a inspiraci pro budoucí právníky a soudce.

Na setkání s předsedou Nejvyššího soudu Petrem Angyalossym přišlo téměř 30 studentů, kteří se zajímali o to, jak se připravit na kariéru soudce, jak povolání soudce zasahuje do osobního života a jak inspirující jsou například zahraniční soudy pro českou justici. Petr Angyalossy zdůraznil, že je hrdý na českou justici, která je v rámci Evropské unie v nejlepší kondici ze všech postsocialistických států.

Setkání mezi předsedou Nejvyššího soudu a studenty právnické fakulty je významným krokem k budování lepšího porozumění a spolupráce mezi akademickou sférou a justicí. Podobné iniciativy mohou pomoci posílit vazby mezi teoretickým vzděláním a praktickými dovednostmi potřebnými pro úspěšnou kariéru v oblasti práva a soudnictví.

Předchozí

bpv radila E.ONu při koupi podílu v Sun construct

Vláda schválila novelu zákona o zbraních

Další