S advokátními kancelářemi jsme pro klienty silné duo, říká Petr Studnička z ASB

|

Klienti jsou ve výběru externích poradců přirozeně celkem nároční a dlouhodobá spolupráce s advokátními kancelářemi, nejen na českém trhu, je pro nás nepochybně velkou výhodou. Klienti oceňují komplexní nabídku služeb a kombinaci regionálního dosahu s výbornou znalostí lokálního prostředí, říká Petr Studnička, výkonný partner poradenské společnosti ASB Group. 

Více než 7 let jste tváří a výkonným partnerem původem české poradenské společnosti ASB Group, jak se trh změnil za poslední rok? 

Na poradenském trhu působím již více než 20 let a poslední rok byl opravdu dynamický, srovnatelný snad jen s rokem 2008. Pracujeme pro firmy z řady oborů a pro některé z nich je tato situace velmi obtížná, což platí zejména pro klienty z oblasti retailu a cestovního ruchu. Se všemi intenzivně komunikujeme a naštěstí jsme zatím měli jen jednotky případů, kdy musel klient svoje podnikatelské aktivity ukončit. Na druhou stranu je velmi pozitivní, že máme řadu nových klientů, kteří i v této nelehké době expandují na nové trhy. V ASB se dlouhodobě snažíme o diverzifikaci klientského portfolia, což se právě v těchto horších časech potvrzuje jako správné řešení. V kombinaci s celkem silnou IT infrastrukturou rovněž celá COVID situace akcelerovala naši vnitřní digitální transformaci. 

Jaké služby aktuálně klienti poptávají nejvíce?  

V ASB se naše týmy věnují zakládání a administraci firem, účetním a daňovým službám, externímu vedení mezd, což je dlouhodobě stabilní business, ale také poradenství pro realitní investory při akvizicích. Právě u transakčních služeb došlo na jaře kvůli pandemii k ochlazení, protože řada transakcí byla pozastavena. V poslední době ale vidíme na realitním trhu velké oživení. A právě transakční poradenství je oblastí, ve které se s partnery z oblasti práva dobře doplňujeme. Finanční a daňová prověrka kupované společnosti, kalkulace kupní ceny, spolupráce při vyjednávání smluvní dokumentace, to všechno jsou oblasti naší spolupráce. 

V neposlední řadě se také intenzivně věnujeme našim klientům při čerpání různých COVID balíčků na podporu jejich podnikání.  

Působíte i v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku, vnímáte odlišnosti?  

Ano, máme pobočky ve všech čtyřech zemích a celkově ASB zaměstnává okolo 250 lidí. Z pohledu služeb nabízíme stejný rozsah ve všech zemích. Navíc, a to je velmi podobné i pro advokátní kanceláře, máme velkou část klientů, pro které pracujeme regionálně. 

Na jednotlivých trzích nicméně existují odlišnosti, například v Polsku docházelo v minulých letech k poměrně překotnému vývoji daňové legislativy, která daňovým subjektům nedávala příliš času se na změny připravit. Klienti se proto velmi často obraceli na náš daňový tým, aby se v dané problematice zorientovali a změny zvládli. 

Zmínil jste na úvod zakládání a správu společností, to je například oblast, kde s právníky spolupracujete? 

Velmi často je to právě začátek naší spolupráce, kdy advokátní kancelář potřebuje pro klienty velmi rychle zajistit tzv. ready-made společnost, tedy již založenou společnost, bez předchozí obchodní aktivity a připravenou k převodu na nového majitele. I když je založení společnosti v České republice relativně jednoduché, pro řadu advokátních kanceláří to při větších transakcích není priorita a hledají spolehlivého partnera, který vše zařídí na klíč a který je schopen nabídnout i navazující služby (např. sídlo společnosti, správu datové schránky). Ready-made společnost již navíc disponuje existujícím bankovním účtem, což je pro řadu klientů velkou výhodou.

Zároveň se samozřejmě prolínáme na mnoha dalších úrovních, ať už jde o správu klientských společností, realizaci transakčního poradenství či různých daňových komentářů a studií. Nikdy jsme neměli záměr poskytovat právní služby v rámci ASB a od začátku, tedy od roku 2002, spolupracujeme prakticky s celým právním trhem, což naši klienti vnímají jako velký přínos zejména v rychlosti komunikace a efektivitě spolupráce. V posledních letech se soustředíme na budování vztahů s právními kancelářemi i regionálně v rámci CEE. 

Exkluzivní spolupráci nemáte nastavenou? 

Nemáme a ani to nevidíme jako přínosný krok. Pokud nás klient požádá o doporučení advokátní kanceláře, obvykle vyžaduje 2-3 jména a stejně to funguje i naopak. A nakonec je to právě klient, který se rozhodne, s kým chce spolupracovat. Výběr je určitě ovlivněn expertizou v daném oboru, konkurenceschopností cen a viditelností firmy na trhu. Obecně myslím platí, že všichni poradci chtějí, aby byl klient dlouhodobě spokojený.

Jaká je vlastně pozice ASB v ČR? 

Lokálně máme velmi silnou pozici, příští rok ASB oslaví v ČR 20. leté výročí, za tu dobu se nám podařilo vyrůst na jednoho z klíčových hráčů na trhu poradenských služeb. Když odmyslíme společnosti tzv. velké čtyřky, tak jsme pro firmy či investory určitě jedna z prvních alternativ, a to i včetně transakčních služeb, které poskytujeme globálním i lokálním realitním investorům. ASB je i historicky spjato s realitním trhem, jež je zastoupen významně i v portfoliu klientů. To vlastně mohou potvrdit i advokátní kanceláře, se kterými na těchto projektech spolupracujeme. Nicméně máme i řadu klientů z dalších oborů, ať už je to retail, IT, energetika a další.

Zvažujete expanzi na nové trhy, či se díváte na akviziční příležitosti? 

Roky 2018-2019 pro nás byly období velkého rozvoje. V Polsku, kde jsme rostli dvouciferným tempem, jsme koupili daňovou kancelář, kterou jsme následně integrovali do naší skupiny a významně jsme posílili naši pozici v daňových službách, což se vzhledem k vývoji daňové legislativy v Polsku ukázalo jako správný krok. Současně jsme otevřeli kancelář v Maďarsku, čímž jsme dokončili pokrytí regionu střední Evropy. Následně jsme se tedy soustředili spíše na stabilizaci a covidové období jsme využili na vylepšení procesů v rámci skupiny s důrazem na jejich digitalizaci. Teď jsme myslím připraveni i na růst do dalších zemí.

Předchozí

Šafránek už není partnerem v bnt, Havel hledá vyšetřovatele

Noerr radil ISS Facility při akvizici skupinou B + N Referencia Zrt

Další