Po vyšším platu volají i státní zastupitelství

|

Lepšího platového ohodnocení se domáhají nejen zaměstnanci soudů, ale i státních zastupitelství. Na rozdíl od svých kolegů ze soudní administrativy nevstoupili do stávky, obrátili se ale s peticí na ministerstvo spravedlnosti. Informoval o tom viceprezident Unie státních zástupců Adam Borgula. Úředníci žádají vyšší mzdy, zachování rovnosti odměňování na soudech a státních zastupitelstvích a shodně s pracovníky soudů i vytvoření oddělených platových tabulek pro justiční pracovníky.

„Naše platové podmínky jsou dlouhodobě velmi špatné,“ napsali ministerstvu autoři petice za důstojné odměňování. Příslušné nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách je podle nich zastaralé a zdaleka neodpovídá kvalifikačním nárokům pro přijetí nových zaměstnanců. „Kvalita naší práce je jedním z faktorů, od nichž se odvíjí úroveň vymahatelnosti práva v České republice,“ upozornili. Před systémovým vyřešením věci požadují navýšení tzv. zvláštního justičního příplatku.

Autoři textu uvedli, že nástupní plat uchazeče bez praxe činí na státním zastupitelství 18.680 korun. „Tato částka je o 220 korun nižší než výše minimální mzdy, která je zpravidla přiznávána za nenáročnou práci, o níž však nelze ve vztahu k pracovní náplni zaměstnanců státních zastupitelství hovořit,“ zdůraznili. „Nachází se pod úrovní tzv. zaručené mzdy, do níž je třeba zaměstnancům plat doplácet,“ poznamenali.

Pokud už za takový nástupní plat vůbec někdo nastoupí, zůstane podle autorů textu v práci jen krátce, většinou pouze kvůli získání praxe pro lukrativnější zaměstnání. „Veškerá energie a nesmírné úsilí vložené do zapracování nového zaměstnance pak přijdou nazmar. Hlavním důvodem odmítnutí nabídky práce na státním zastupitelství je právě finanční ohodnocení, které neodpovídá odpovědnosti, kterou za výkon své práce neseme, včetně nakládání s utajovanými informacemi, prací se specifickými, neintuitivními informačními systémy a tak podobně,“ napsali.

Poukázali také na to, že mnoho zaměstnanců státních zastupitelství musí žádat o sociální dávky, protože jejich měsíční příjem sotva pokryje základní životní potřeby. Někteří musí mít druhé zaměstnání.

Podle Unie státních zástupců petici podpořili zaměstnanci státních zastupitelství a státní zástupci napříč Českou republikou. Unie vyzvala ministry spravedlnosti, financí a práce k urychlenému přijetí potřebných opatření.

Diskusi nad vytvořením samostatných platových tabulek pro justici přislíbilo ministerstvo minulý týden Odborovému svazu justice, který zastupuje zaměstnance soudů. Ti ve středu kvůli nízkým platům stávkovali. Pracovní skupina k tabulkám se poprvé sejde 10. června.

Předchozí

Vláda schválila návrh zákona, který zavádí definici domácího násilí

Petr Fiala: Chápu nespokojené zaměstnance soudu

Další