Podnikoví právníci teď řeší AI, kybernetický zákon i ESG

|

Výroční konference Podnikový právník, jejímž je Lawyers & Business už tradičně mediálním partnerem, pomáhá odborníkům držet prst na tepu doby. Akce, kterou pořádá Unie podnikových právníků ČR, opět přinesla vysoce aktuální témata. Firemní právníci spolu 18. dubna diskutovali o AI Actu a využití umělé inteligence v jejich praxi, o implementaci novely zákoníku práce nebo o kybernetickému zákonu.

Zlatým hřebem konference byla přednáška prorektora Masarykovy univerzity pro legislativu a informační technologie prof. Radima Polčáka. Hovořil o NIS2 neboli o transpozici směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v EU do českého právního prostředí. „Profesor Polčák byl loni uveden do české Síně slávy Cybersecurity, nad kterou drží záštitu Senát Parlamentu České republiky, a jeho znalost nového kybernetického zákona je velmi detailní. Koneckonců výběr špičkových přednášejících je to, čím se naše výroční konference může vždy chlubit. Těší mě, že i letos díky tomu dostali účastníci ověřené a nejnovější informace z oboru,” zhodnotila prezidentka UPP ČR Marie Brejchová.

Konference se přímo v sále zúčastnila stovka firemních právníků, další se připojili online. Samotný program rozhýbal příspěvek Alžběty Solarczyk Krausové o tom, co AI Act neřeší, ale podnikoví právníci budou muset, a následná panelová diskuse. Alžběta Solarczyk Krausová zde vystupovala coby vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Nechyběla ani přednáška o novele zákoníku práce. Vedoucí Pracovněprávní sekce Unie Antonín Havlík s Ivou Bilinskou seznámili posluchače s praktickými zkušenostmi z implementace.

Viceprezident Unie Richard Baček se podrobně věnoval ochraně mlčenlivosti podnikových právníků. Uvedl, že „mezi podnikovým právníkem a jeho zaměstnavatelem je nezbytná vysoká míra důvěry, která musí být založena například i na povinnosti mlčenlivosti jakožto nezbytném předpokladu budování a trvání takového vztahu.”

A podniková právníci otevřeli i otázky týkající se ESG, a to s Editou Šilhánovou. „Řada českých firem si zatím neuvědomuje, že dobře pojaté ESG je v dnešní době podmínkou pro to, aby firmy slavily dlouhodobé úspěchy,” říká partnerka z COM.SE Consulting, odbornice na právní otázky spojené s tématem udržitelnosti.

Při příležitosti konference Podnikový právník 2024 si Unie podnikových právníků ČR připomněla 34. výročí od svého založení. 18. září na tuto vzdělávací akci naváže galavečer spojený s udělováním ocenění Podnikový právník. Cílem je vyzdvihnout mimořádné počiny nejlepších firemních právníků a dalších významných osobností.

Předchozí

ČNB vystaví umělecké dílo z pravých bankovek

Deficit veřejných financí loni stoupl na 3,7 procenta HDP

Další