Podnikový právník 2022 přilákal více než stovku účastníků

|

100 právníků v sále a další desítky online – to je bilance účasti konference Podnikový právník 2022. Akce se konala 28. dubna v pražských Vršovicích v sídle Pražské energetiky, a.s. Nabídla přednášky předních odborníků na pracovní právo, whistleblowing, elektronické právní jednání nebo zákon o digitálních službách.

S velkým ohlasem se setkala úvodní přednáška docenta Radima Polčáka, prorektora Masarykovy univerzity pro legislativu a informační technologie: „Nářky na chybějící nebo vadnou legislativu ohledně digitalizace právního jednání mají v našem prostředí dominantně folklorní charakter. Problémy bránící komplexní digitalizaci různých transakcí totiž povětšinou nejsou právní, nýbrž skutkové nebo dokonce emocionální, a jejich původ je tedy namísto platného práva třeba hledat spíše v lidových tradicích. S výjimkou pracovního práva, kde skutečně existuje nesmyslná legislativní překážka širšího použití elektronických dokumentů v každodenní praxi, se lze díky kombinaci institutů eIDAS a českých právních předpisů dobrat vysoce efektivních, a přitom právně perfektních forem dokumentace právního jednání využívajících různých výhod penetrace české společnosti informačními technologiemi, která v posledních dvou letech nabrala zvýšenou rychlost. Vedle dostupnosti dokumentů nebo rychlosti či bezpečnosti jejich zpracování může digitalizace přinést zcela nové možnosti formálně určité a právně relevantní komunikace i v oblasti mnohočetných korporátních vztahů nebo složitých správních řízení.“

V rámci příspěvku Radima Polčáka se také diskutovala soudní rozhodnutí týkající se elektronického podpisu nebo možnost konání valné hromady elektronicky.

Dopolední program byl dále věnován připravovaným zákonům o digitálních službách a o digitálních trzích. Zaměřil se na ně Aleš Musil, který působí na manažerské pozici v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition) v Bruselu.

„Připravovaný akt o digitálních trzích je jasným signálem, že Evropa je připravena vynucovat pravidlo, že co je nezákonné offline, je nezákonné i online. DSA bude plnit jakousi roli semaforu pro internet. O obou právních normách se dá říct, že se jedná o nejvýznamnější aktualizaci evropských digitálních pravidel,“ uvedl Musil.

Ochrana oznamovatelů a pracovní právo

Na výklad navázal Jiří Kapras, ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti ČR, a to přednáškou o whistleblowingu: „Zákon o ochraně oznamovatelů protiprávních jednání je pro Českou republiku opravdu zásadní. V rámci přednášky jsem se pokusil shrnout dosavadní pokusy české vlády o transpozici příslušné evropské směrnice a představil jsem základní obsahové parametry návrhů zákonů. Současně jsem se snažil upozornit na důležitost ochrany oznamovatelů a zdůraznit, že nejde jen o naplňování závazků, které pro Česko vyplývají z evropského práva, ale i o ochranu významných veřejných a soukromých zájmů. Ochrana oznamovatelů je tedy nezbytná, potřebná a v demokratických státech vlastně normální.“

Jiří Kapras zmínil také několik případů z nedávné minulosti, u kterých by bylo možné některým škodám či újmám na zdraví předejít, pokud by tento zákon již platil.

Posledním odborným tématem konference byly aktuální výzvy pracovního práva, které představil profesor Petr Hůrka, náměstek ministra vnitra pro státní službu. Jde o očekávanou transpozici směrnic znamenající podporu distančních forem práce, kolizi práce a osobních zájmů, flexibilnější péči o děti. V neposlední řadě je velkým tématem i digitalizace personálních procesů, zejména doručování a uzavírání smluv, což rovněž podpořil ve svém příspěvku Radim Polčák.

„Všechna témata byla velmi dobře představena, a to díky skvělým spíkrům, kteří uvedli nové výzvy, jež přináší právní úprava v České republice nebo EU. Témata, která zazněla, budou samozřejmě dál na stole. Mimo jiné se jimi budeme zabývat v našich odborných sekcích,“ konstatovala prezidentka UPP ČR Marie Brejchová.

Ohlasy na konferenci

Podnikoví právníci, jimž byla tradiční konference určena, se zapojili především do diskuse k první přednášce. „Z mého pohledu byla skvělá přednáška Radima Polčáka o elektronickém právním jednání, a to zejména z hlediska současné judikatury. Zajímavý byl i výklad ohledně antitrustů a hospodářské soutěže, protože tu byl přímo spolutvůrce současné legislativy DMA a DSA, která se nás pravděpodobně bude přímo dotýkat. Do praxe si toho tedy odnáším mnoho,“ shrnul Jiří Pařík, legal counsel Škoda Auto.

Podobný názor měl i Radim Ranič ze společnosti Bosch: „Nejvíc mě zaujala přednáška o digitálním právním jednání, protože v současné době se s ním potkáváme hodně často a je na to i velký tlak ze strany kolegů. Tohle téma je problematické hlavně v praktické aplikaci, v technických požadavcích, v nákladech a někdy pak i v prokazování před soudy.“

Konference Podnikový právník 2022 se pravidelně koná už téměř 20 let. V září na ni naváže stejnojmenný galavečer, během něhož Unie ocení nejlepší firemní právníky uplynulého roku.

Fotogalerie naleznete zde.

PR

Článek vyšel v Lawyers & Business č. 6/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Snímek-obrazovky-2022-06-02-v-21.21.16
Předchozí

Novela nového stavebního zákona zachovává základní principy jen zdánlivě

Vyšlo červnové Lawyers & Business

Další