Poradna AK Matzner: Mohu donutit souseda, aby si uklidil listí?

|

Otázka: „Soused má na svém pozemku vzrostlý javor, který zasahuje až na mou zahradu a kvůli kterému musím každý podzim uklízet velkou hromadu listí. Mohu se nějak bránit, případně donutit souseda, aby přišel listí uklidit?“

Odpověď: S podzimem přichází časté problémy majitelů zahrad, kteří tráví čas úklidem listí, a to nejenom ze stromů na své zahradě, ale mnohdy také ze stromů svých sousedů.

Za předpokladu dobrých sousedských vztahů se nad tím, zda shrabete listí i ze stromu svého souseda, pravděpodobně vůbec nepozastavíte. Možná Vám dokonce soused přijde s úklidem listí ze svého stromu pomoci. Problém však může nastat ve chvíli, kdy vztahy mezi sousedy natolik vřelé nejsou.

Danou problematiku řeší občanský zákoník, který obecně stanoví, že v případě, kdy větve sousedova stromu přesahují na Váš pozemek, plody spadlé z těchto větví náleží Vám, jako vlastníkovi pozemku. Pokud tedy ze sousedova stromu spadnou na Váš pozemek jablka, můžete si je bez obav ponechat. O něco méně příjemné je to však právě na podzim, neboť i listí, které z těchto větví opadá, nyní patří Vám. To s sebou nicméně přináší i starost o úklid takového listí, který leží také pouze na Vás.

Z uvedeného plyne, že pokud se soused dobrovolně nenabídne, že Vám s úklidem listí pomůže, nemůžete ho k tomu podle zákona nijak donutit. Co však se situací, kdy Vás každoroční úklid listí ze sousedova stromu zatěžuje nad únosnou míru nebo Vám dokonce působí škodu, např. v případě ucpání okapů, které v takovém případě musíte pravidelně kontrolovat a čistit?

Občanský zákoník Vám v určitých případech dává možnost větve či kořeny stromu přesahující na Váš pozemek odstranit. K takovému kroku však nemůžete přistoupit bez dalšího. Nejdříve musíte o odstranění větví přesahujících na Váš pozemek požádat souseda, tedy vlastníka předmětného stromu. Pokud v přiměřené době soused takové žádosti nevyhoví, můžete zakročit sami, je však nezbytné myslet na to, aby takové odstranění větví bylo šetrné a nedošlo k závažnému poškození stromu. Další podmínkou takového zásahu je, aby odstranění větví či kořenů proběhlo ve vhodné roční době, tedy v období vegetačního klidu.

Společná domluva a smírné řešení bývá vždy tou lepší cestou řešení problémů, tím spíše to pak platí pro sousedské vztahy. Pokud však sousedé nenaleznou společnou řeč, občanský zákoník dává za určitých podmínek možnost, jak takovou situaci vyřešit.

Odpovídala: Mgr. Zuzana Radová, advokátní koncipientka advokátní kanceláře Matzner et al, více na www.matzner.cz

Předchozí

Spiska usnadní život firmám i organizacím veřejné správy

PRK radila Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley i Trasku

Další