Právní výbor nepodpořil úpravy k manželství pro stejnopohlavní páry

|

Sněmovní ústavně-právní výbor ve středu nepodpořil žádnou z poslaneckých úprav předlohy, která by uzákonila možnost manželství i pro páry stejného pohlaví. Členové hlasovali o stanoviscích výboru před závěrečným schvalováním novely občanského zákoníku na plénu, které se bude moci uskutečnit nejdříve koncem února. K původnímu znění předlohy skupiny poslanců se ve středu výbor už nevyjadřoval. Dříve k ní nepřijal žádné usnesení, když odmítl návrh, aby novelu podpořil. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

Svazek stejnopohlavního páru by se podle poslaneckých úprav nazýval partnerstvím, nikoli manželstvím. Pozměňovací návrhy se liší šíří práv, které by tito lidé měli. Jde zejména o práva k dětem.

Záporné stanovisko přijal výbor k úpravě Josefa Cogana (STAN) o přejmenování svazku dvou osob stejného pohlaví z manželství na partnerství, ovšem se všemi právy, jako mají manželé. Na stanovisku k další čtveřici pozměňovacích návrhů se členové výboru neshodli. Bez stanoviska výboru budou poslanci na plénu hlasovat o úpravě Karla Haase (ODS) a prakticky totožnému návrhu Jana Síly (SPD), které rovněž předpokládají pojmenování svazku dvojice stejného pohlaví na partnerství. Z práv by vyřadily postavení dětí v manželství, včetně úpravy osvojení.

Žádné stanovisko výbor nedal ani úpravě Jiřího Navrátila (KDU-ČSL), jež předpokládá rovněž partnerství s právy manželů. Přisvojování dítěte by ale bylo v tomto případě možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů.

Dost hlasů pro přijetí kladného nebo záporného stanoviska se ve výboru nenašlo ani pro snahu Václava Krále (ODS) o posílení práva lidí žijících ve společné domácnosti, tedy včetně dětí. V zákoníku by byly výslovně zakotveny jako osoby blízké. Název nynějšího institutu registrovaného partnerství by předkladatelé přejmenovali na podle nich důstojnější partnerství.

Lidé stejného pohlaví by podle původního návrhu novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

Před druhým čtením je v dolní komoře předloha jiné skupiny zákonodárců o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Obě novely Sněmovna projednávala už v minulém volebním období. K závěrečnému hlasování o nich se ale nedostala.

Lidovci předložili loni v červnu ještě jinou novelu, která by rozšířila práva párů stejného pohlaví v zákoně o registrovaném partnerství nově přejmenovaném na partnerství. Debatu o ní poslanci dosud nezahájili.

Předchozí

Hajduk & Partners má velké plány. A právníci se věnují i divadlu

Podle guvernéra ČNB zůstanou úrokové sazby vysoké

Další