Právnická fakulta UK začíná s revitalizací, hledá partnery

|

Právnická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dne 17. května 2023 v 17:00 hodin vernisáž výstavy k internímu projektu „Revitalizace společných prostor PF UK: Architektura právu“, kterým začíná celkovou revitalizaci budovy fakulty.

Výstava je zamýšlena jako seznámení s pracemi studentek a studentů čtyř vysokých škol. Ti pod vedením svých vyučujících vypracovali a odevzdali své vize úprav společných prostor fakulty a prostoru kavárny. „Záměrem bylo nahlédnout potřeby a způsoby řešení očima těch, kdo na škole studují, aby se do výsledného řešení mohl promítnout pohled nejčastějších uživatelů společných prostor. Při předávání informací jsme kladli velký důraz zejména na principy udržitelného rozvoje a respekt k odkazu autorů budovy fakulty, architektů Jana Kotěry a Ladislava Machoně,“ přibližuje projekt proděkanka pro rozvoj fakulty Věra Honusková.

Porota, v níž kromě fakultních zástupců zasedli i renomovaní architekti, architektky a designéři, nakonec ocenila návrhy Kristýny Lipovské – 1. místo a Lucie Keblovské – 2. místo. (obě jmenované navštěvují VUT v Brně, Fakultu stavební). Na sdíleném 3. místě se umístily práce Marie Peršalové z VŠB – Technické univerzity Ostrava a Zdeňka Tulise z VUT v Brně.

Všechny předložené návrhy budou k vidění ve dvoraně Právnické fakulty UK do 9. 6. 2023. Vernisáži dne 17. května 2023 bude předcházet setkání s oceněnými autory, kteří budou na fakultě od 14:00 hodin prezentovat svá řešení veřejnosti v místnosti č. 103.

Rekonstrukci budovy a revitalizaci Právnické fakulty vnímá jako svůj osobní závazek děkan Právnické fakulty UK Radim Boháč, který k tomu uvedl: „Jedním z mých úkolů je pokračovat v úpravách budovy tak, aby studujícím i zaměstnancům poskytovala co nejlepší zázemí ke studiu, výuce i bádání. Postupná rekonstrukce budovy při zachování její architektonické výjimečnosti, snížení energetické náročnosti, větší ekologická odpovědnost a soulad s principy udržitelného rozvoje jsou důležité body i v mé osobní agendě. V současnosti pracujeme s proděkankou pro rozvoj fakulty na širší vizi. Ta by měla být natolik komplexní, aby revitalizace nebyla pouhou rekonstrukcí, ale aby znamenala skutečně funkční proměnu fakultního prostředí v návaznosti na současné požadavky akademické obce i proměny světa, kterého je ten akademický součástí.

Věra Honusková k tomu doplňuje: „V roce 2031 uplyne 100 let od chvíle, kdy byla fakulta otevřena, a k oslavě tohoto výročí bychom chtěli budovu otevřít “v novém hávu”. Není to lehký úkol a potřebujeme k němu získat partnery. Ale hodnota, která naplněním naší vize vzniká, je obrovská a já věřím, že stojí za to být u toho.”

Předchozí

Spring Walk: Roste počet agentur, které musí odevzdat licenci 

A 11 a Fairway Golf Agency uspořádali charitativní golfový turnaj

Další