Spring Walk: Roste počet agentur, které musí odevzdat licenci 

|

V letošním roce se řada pracovních agentur potýká s udržením licence pro své fungování. Za první 3 měsíce roku 2023 bylo zahájeno už 61 správních řízení. Generální ředitelství Úřadu práce ČR vytýká pracovním agenturám nově zejména nedodržení ohlašovací povinnosti. Trest je nejvyšší možný – odejmutí licence, tedy likvidace pracovní agentury. Dle zkušeností advokátní kanceláře Spring Walk, která se na problematiku agenturního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců specializuje, mají agentury práce v České republice podstatně tvrdší podmínky pro své podnikání, než je tomu u společností z jiných oborů. Aktuální kroky proti pracovním agenturám tento stav dále prohlubují.

„Zejména od února 2023 evidujeme podstatný nárůst řízení proti pracovním agenturám před Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Řízení se týkají odejmutí povolení zprostředkování zaměstnání,“ říká Jaroslav Zeman, vedoucí partner advokátní kanceláře Spring Walk, která se specializuje na problematiku agenturního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců. Dle sdělení Generálního Ředitelství Úřadu práce České republiky bylo z důvodu jiného porušení povinností zahájeno v letech 2020 až 2022 celkem 87 správních řízení. Přitom za první tři měsíce roku 2023 bylo zahájeno už 61 správních řízení.

„Dle našich zkušeností mají agentury práce v České republice podstatně tvrdší podmínky pro své podnikání, než je tomu u společností z jiných oborů. Například prakticky nemohou dlouhodobě zaměstnávat cizince. Nebo je mají zákaz přidělovat, vyjma několika pevně daných pozic, které uvádí 14 let staré nařízení vlády, jež je pro dnešní dobu zcela nevyhovující. Vedle již zmíněných problémů nahrává situace i různým formám obcházení zákona kvazi-agenturami bez licencí,” upozorňuje Jaroslav Zeman. „Aktuální kroky Generálního ředitelství Úřadu práce ČR dále ztěžují legálním pracovním agenturám jejich fungování,“ dodává Zeman

Nová řízení proti pracovním agenturám mají jeden společný rys – opírají se o porušení bagatelní ohlašovací povinnosti agentur. Dle advokátní kanceláře Spring Walk se jedná zejména o promeškání lhůty jednoho měsíce k nahlášení administrativních změn, které u agentur nastanou. Konkrétně jde často o změnu v názvu, změnu sídla, či třeba jen o pouhou změnu příjmení u odpovědných zástupců. Tyto změny (vyjma údajů OZ) jsou přitom řádně zveřejněny a veřejně dostupné v obchodním rejstříku.

Trest je udělován v nejpřísnější formě, kdy je pracovní agentuře odejmuto povolení k fungování. „Úřad práce svůj postup opírá o ustanovení §63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti v aktuálním znění. Dle tohoto ustanovení Generální ředitelství Úřadu práce ČR odejme povolení ke zprostředkování zaměstnání, jestliže právnická osoba nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání v rozporu s vydaným povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo s dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti vyplývající z tohoto zákona. A právě o poslední vágní větu se Úřad práce při zdůvodnění svého nového postupu opírá,“ upřesňuje Jaroslav Zeman k postupu GŘÚP, který je pro agentury likvidační.

Předchozí

ČAK spustila Advokáty do dětských domovů

Právnická fakulta UK začíná s revitalizací, hledá partnery

Další