Právníkům usnadní práci nový web

|

Právníci dostali nový praktický nástroj k vyhledávání mezinárodní lidskoprávní judikatury. Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) spustila nový webový portál mezisoudy.cz. Obsahuje společnou databázi judikatury štrasburského soudu, Ústavního soudu a výborů OSN nebo také tematické příručky k vybraným právním otázkám. Všechny materiály jsou přeložené do češtiny, uvedl na tiskové konferenci vládní zmocněnec Petr Konůpka.

Cílem webu je zpřehlednit a zpřístupnit judikaturu ESLP tak, aby ji české úřady mohly jednoduše používat v každodenní praxi. „Judikatura je ve francouzštině a angličtině, rozsudky mají tisíce stran. Není snadné se v nich vyznat a pak je aplikovat,“ přiblížil Konůpka dosavadní problémy a upozornil, že odborná veřejnost doteď musela čerpat z pěti různých databází. Kancelář web připravovala několik let a přeložila při tom přes 100 pramenů mezinárodního práva lidských práv. Projekt zaplatily Norské fondy.

V nové databázi lze vyhledávat buď fulltextově, nebo podle oblasti práva, data vydání rozhodnutí či podle žalovaného státu. Rozsudky jsou k dispozici jak v češtině, tak i v originálu, a lze je stahovat. Originály nových rozhodnutí budou v databázi dostupné den po jejich vydání, překlad bude následovat. Konůpka zmínil, že kancelář chtěla původně rovnou zapracovat i rozhodnutí Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu i Evropského soudního dvora. Vzhledem k technické složitosti věci ale tento záměr odsunula do budoucna.

Tematické příručky zpracovala buď kancelář, nebo přímo ESLP. Týkají se například nedobrovolné hospitalizace, nenávistných projevů, transgenderu, náhradního mateřství či presumpce neviny. Mohou tak posloužit nejen právníkům, ale třeba i policistům nebo zdravotníkům.

Web také obsahuje překlady všech mezinárodních smluv o lidských právech, které zavazují ČR, či všeobecné komentáře výborů OSN. K dispozici je i český popis řízení před ESLP, Evropským výborem pro sociální práva i před výbory OSN. Právníci, kteří vytvářejí legislativu, mohou využít tzv. manuál slučitelnosti, díky němuž snadno posoudí soulad svých návrhů právních předpisů s Úmluvou lidských práv a svobod.

Kancelář vytvořila i podcast Mezisoudy, který se věnuje implementaci rozsudků štrasburského soudu do vnitrostátního práva.

Předchozí

Rozběhněte to s Kontem Bariéry a advokátní kanceláří Eversheds Sutherland

Blažek: Nebude možné uspokojit všechny požadavky právních profesí

Další