Prezident podepsal nový zákon o zbraních

|

Nový zákon o zbraních a střelivu, který ukládá povinnost prodejců zbraní hlásit podezřelé obchody, možnost zabavit střelné zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkrácení lhůty pro lékařské prohlídky držitelů zbraní z deseti na pět let, minulý týden podepsal prezident Petr Pavel. Oznámila to kancelář hlavy státu.

Zákon zachovává právo pořizovat, vlastnit a nosit zbraně za zákonných podmínek. Kvůli digitalizaci centrálního zbraňového registru a jeho propojení s dalšími policejními a zdravotními evidencemi nabyde účinnosti až od roku 2026.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) počítá s tím, že kvůli prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zabil 14 lidí a 25 lidí zranil a následně zastřelil i sebe, budou některé pasáže nového zákona zahrnuty dílčí novelou ještě do stávající úpravy.

Z dobrovolného povinným se má stát například hlášení o podezřelém chování držitelů nebo nabyvatelů zbraní. Kromě prodejců by se mělo vztahovat i na majitele střelnic, uvedl Rakušan při schvalování zákona. Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Podle ministra toto oprávnění nebude možné používat svévolně, ale bude muset být odůvodněné a bude možné jej přezkoumat soudně. Podnět k zajištění zbraně by mohli dát i starostové nebo ředitelé škol.

Nový zákon kromě zkrácení lhůty pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní zahrnuje možnost policie případně nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Lékař, který zjistí, že jeho pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které omezují jeho zdravotní způsobilost, má mít podle nového předpisu povinnost oznámit tento fakt bez zbytečného odkladu policii.

Dílčí novela by mohla zavést povinné specializované psychologické vyšetření pro nové žadatele o zbrojní oprávnění, případně o tom bude moci rozhodnout vláda na základě zmocnění podle nového zákona. Platný zákon psychologický posudek nevyžaduje, nutné je jen doložení zdravotní způsobilosti žadatele. Praktický lékař, který tuto způsobilost osvědčuje, si pouze může vyžádat také posudek psychologa.

Nový zákon počítá s tím, že papírové zbrojní průkazy či licence nahradí elektronická oprávnění k používání zbraní v centrálním zbraňovém registru. Norma poskytne různé možnosti, jak oprávnění prokázat. Kromě elektronické cesty ponechává i konzervativnější možnosti, jako je vydávání zbrojních listů na kontaktních místech veřejné správy. Ruší také místní příslušnost, takže držitelé zbraní už nebudou muset vyřizovat záležitosti pouze v kraji, kde mají trvalý pobyt.

Mezi novinky patří rovněž zavedení další kategorie zbraní či zjednodušení struktury zbrojních oprávnění. Ponechány budou dva druhy zbrojního oprávnění místo současných pěti skupin zbrojního průkazu a tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti. Nový zákon má do budoucna povolit pouze držitelům zbrojního průkazu pořízení zbraně typu flobert. Zachování specializovaného režimu pro takzvané flobertky by podle ministerstva vnitra nebylo v souladu s evropskou zbraňovou směrnicí.

Předchozí

Novinář manipuloval s trhem. Soud zamítl jeho stížnost

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh vyhlášky advokátního tarifu

Další