PRIAC spolupracuje s Asijským mezinárodním arbitrážním centrem

|

V Kuala Lumpur došlo k podpisu smlouvy o spolupráci mezi Mezinárodním rozhodčím soudem v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno (PRIAC) a Asijským mezinárodním arbitrážním centrem (AIAC). Jedná se o  významný milník v evropské i asijské mezinárodní arbitráži. Uzavření smlouvy posiluje ambice obou organizací posunout se na přední místo v oblasti alternativního řešení sporů v mezinárodním měřítku, čímž se současně otevírá nová kapitola ve vzájemné spolupráci těchto předních arbitrážních institucí.

AIAC, s více než čtyřicetiletou historií a sídlem v Kuala Lumpur, je dnes jednou z největších stálých rozhodčích institucí v Asii. Její pozice v mezinárodní arbitráži je neotřesitelná díky neustálému zavádění inovací a poskytování služeb na světové úrovni, což zahrnuje modernizaci pravidel pro arbitráže a mediaci, zavedení standardních smluvních formulářů pro stavebnictví a vytvoření mechanismů pro řešení sporů týkajících se doménových jmen.

PRIAC se jako nezávislý rozhodčí orgán specializuje na komoditní arbitráž a mezinárodní obchodní spory. Tento soud poskytuje platformu pro efektivní a spravedlivé řešení sporů s mezinárodním prvkem, a to prostřednictvím odborně vedených rozhodčích řízení. Aktuálně je tato arbitrážní instituce aktivně zapojena do organizace česko-tureckého obchodního fóra a konference o rozhodčím řízení a obchodním právu, která se koná počátkem března  v Istanbulu.

„Historická smlouva mezi českým PRIAC a malajsijským AIAC signalizuje začátek nové éry spolupráce a vzájemné podpory obou rozhodčích soudů,“ uvádí David Řezníček, člen předsednictva PRIAC. Instituce se zavázaly k dalšímu rozvoji a inovacím v oblasti ADR (alternativního řešení sporů), s cílem poskytovat efektivní, transparentní a přístupné služby pro řešení mezinárodních obchodních sporů, vyplývajících z mezinárodního obchodu. Partnerství umožní sdílení odborných znalostí, zkušeností a nejlepších postupů, čímž se posílí pozice obou významných arbitrážních center jako vedoucích institucí v globálním ekosystému alternativního řešení sporů.

Smlouva podtrhuje společný závazek obou institucí k prosazování efektivního využívání ADR, zahrnuje spolupráci v oblastech jako jsou společná organizace konferencí, seminářů, workshopů, sdílení informací o trendech, vývoji a nejlepších praktikách v oblasti alternativního řešení sporů, a také podporu používání ADR v regionech, kde mají strany působnost.

Předchozí

Důsledek oslabené ekonomiky: Málo volných míst

Podmínka za slova o zabíjení pacientů s covidem platí, potvrdil soud

Další