Rowan Legal nabízí novinku: Za firmy bude dělat nepopulární rozhodnutí

|

Advokátní kancelář Rowan Legal a poradenská společnost Headim spouští nový projekt Hero, kterým chtějí přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Reagují tak na zvýšenou poptávku po asistenci se změnami firemních a obchodních strategií a krizovým managementem. Tu navíc ještě umocnila téměř nepřetržitá dvouletá pandemie covid-19. Výsledkem synergie obou společností je balíček služeb, které vychází především z důkladných právních, manažerských a ekonomických expertiz.

Projekt Hero je unikátním spojením právního a byznysového pohledu. Autoři projektů v konkrétních případech vychází z metodiky, která stanoví pravidla pro komplexní posouzení záležitostí klienta pohledem business odvětví, ve kterém působí. Výsledkem je tak komplexní firemní analýza, která reflektuje veškeré právní, ekonomické, daňové a strategické aspekty. Tímto postupem pak lze identifikovat hlavní cíle, ke kterým by měl klient optimálně směřovat, a to včetně navazujících dílčích cílů.

Autoři projektu Hero reagují především na trend až samovolného růstu, který podnikatelské prostředí v tuzemsku ovládal v uplynulých deseti letech. Majitelé firem a jejich nejvyšší management během nich nebyli v podstatě vůbec nuceni k přemýšlení o změnách svých podnikatelských strategií, ani o kladení intenzivnějšího důrazu na procesy krizového řízení. Vzhledem k tomu, že se situace v posledních dvou letech radikálně změnila, řada z nich se teď potýká s obtížným přizpůsobením se nové post-covidové realitě. Projekt Hero jim má pomoci tuto tranzici bez obtíží překlenout.

„Pokud mají ve společnostech nastat určité změny, bývají často spojeny s nepopulárními rozhodnutími. My je můžeme v rámci interim managementu společnosti učinit za majitele či dosavadní management. Pomáháme tak zajistit odstranění překážek pro jejich přijetí i následnou realizaci požadovaných změn. Stěžejní myšlenkou projektu Hero je totiž představení komplexní služby, která má suplovat absenci zkušeností se zvládáním krizových situací. Řada firem je zkrátka postrádá, což je, vzhledem k ekonomickému vývoji Česka v minulých letech, logické,“ popisuje smysl projektu jeho koordinátor Ondřej Křížek, managing associate advokátní kanceláře Rowan Legal.

Foto: Free-Photos z Pixabay

Předchozí

PRK pracovala pro Ringier při prodeji Bistro.sk

Stříž už řeší novou úpravu státního zastupitelství

Další