Rowan Legal pracovala pro Elcom Industry

|

Rowan Legal zastupoval společnost Elcom Industry Partners a.s. v rámci nemovitostního projektu v podobě prodeje dvou kancelářských budov novému nemovitostnímu fondu Reico ČS Long Lease. Hodnota transakce dosáhla přibližně 180 milionů korun.

Zajímavé na transakci je, že nájemcem budov i nadále zůstává dceřiná společnost prodejce-výzkumné a vývojové centrum společnosti Elcom, které je součástí Moravského inovačního centra.

Tým Rowan Legal vedl Martin Šubrt za spolupráce Ondřeje Křížka, Karolíny Anny Kárníkové a Alžběty Böhmové v oblasti právních služeb a Vladimíra Hejduka v oblasti daňového poradenství.

Pro klienta, investiční fond Central Europe Industry Partners, pod jehož „křídla“ Elcom spadá, připravoval nejen samotnou transakční dokumentaci, ale podílel se i na přípravě smluv nových nájemních smluv.

Foto: Foundry Co z Pixabay

Předchozí

GDPR pro nově vzniklé společnosti

Dentons radil Crestylu při refinancování Dock In Office Parku

Další