Rozumné právo: Je nutné zahájit diskusi o plánu na omezování online informací

|

Dezinformace jsou novým typem hrozby pro stát. Ministerstvo vnitra proto připravuje zákon, který má omezit přístup k informacím způsobilým ohrozit zájmy České republiky. Veřejnosti ho však zatím nepředstavilo. Podle platformy Rozumné právo je vzhledem k závažnosti omezování přístupu k informacím nejvyšší čas zahájit na toto téma veřejnou diskusi.

„Nejnebezpečnější je šíření dezinformací s cílem ohrozit základní funkce států anebo organizací, proti kterým směřují,“ míní Jan Klouda z Rozumného práva. Připomíná přitom například situaci kolem války na Ukrajině a nedávné pandemie covid-19. „Závažnost a dopady dezinformací záleží na vůli a zdrojích původce, představují problém i v běžném životě a vlády by měly přijmout opatření, která ale budou přiměřená,“ říká Jan Klouda.

Platforma ve svém novém stanovisku nabízí tři doporučení, která by se měla v této situaci uplatnit. V první řadě je třeba definovat, co lze považovat za dezinformaci ohrožující chráněné zájmy státu. Kvůli možnému zásahu do některých základních lidských práv a svobod by se měl také provést test proporcionality. Díky němu se porovná omezení přístupu k obsahu na internetu s jiným vhodným a méně invazivním nástrojem regulace. A do třetice vyzývá Rozumné právo k tomu, aby se určil vhodný orgán veřejné moci odpovědný za omezení přístupu ke škodlivému online obsahu a nezávislý orgán přezkumu.

Ministerstvo vnitra v současnosti připravuje návrh zákona, který umožní omezit přístup ke škodlivým informacím na internetu. Význam zákonné úpravy nabývá na významu zejména v kontextu diskusí o přiměřenosti blokace dezinformačních webů na základě žádosti Národního centra kybernetických operací po zahájení války na Ukrajině v roce 2022. Problémem se zabýval také Nejvyšší správní soud, jehož rozsudek poukázal právě na nezbytnost volby správné formy podnětu k omezení přístupu.

Přestože příprava zákona o omezování přístupu k informacím online je přelomovým krokem, veřejná diskuse o něm neprobíhá. Ministerstvo dosud zpřístupňuje obrysy právní úpravy na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Veřejnost dosud neměla možnost seznámit se s uceleným návrhem principů zvažované regulace. To podle mě není dobře a k tak významnému právnímu problému by se měla co nejdříve zahájit odborná debata,“ uzavírá Jan Klouda.

Nové stanovisko Rozumného práva najdete na jeho webu.

Předchozí

Taylor Wessing uzavřela strategické partnerství s ECIJA

Do bpv zamířila Lenka Charvátová

Další