Šimáčková z české justice odchází, Bobek do ní přichází

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – V posledních dnech následuje jedna obrovská právní personálie druhou. Kateřinu Šimáčkovou tak čekají poslední týdny u Ústavního soudu, brzy se totiž stane novou českou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Naopak do České republiky se patrně brzy vrátí současný generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek, který by měl být novým soudcem Nejvyššího správního soudu. K důležité změně na přelomu září a října pak došlo ve Vězeňské službě ČR, kde se střídají generální ředitelé. 

Úspěch Kateřiny Šimáčkové je skvělou vizitkou nejen pro ni samotnou, ale rovněž pro Ústavní soud. Ten se tak její volbou novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva na svém webu v dobrém slova smyslu rovněž pochlubil. Ze Štrasburku se naopak po devíti letech vrací Aleš Pejchal, někdejší místopředseda České advokátní komory a dřívější společník advokátní kanceláře Pejchal, Nespala. Lze očekávat, že bude znovu působit v advokacii.

Rovněž Michalovi Bobkovi končí jeho mandát, posledních šest let působil jako generální advokát Soudního dvora EU. Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec, který mimochodem rovněž letos skončí ve funkci, si jej vybral jako posilu pro svůj soud, 13. října tak Bobek absolvuje již Josefem Baxou zavedené slyšení před plénem soudu. 

Pokud dopadne úspěšně, Bobek, jinak také uznávaný akademik evropského a možná až světového formátu, by měl být právě k Nejvyššímu správnímu soudu jmenován jako soudce. „Prezident Soudního dvora Koen Lenaerts jej ve svém pochvalném dopise hodnotí jako mimořádně schopného právníka s pečlivou a přesnou logickou argumentací. Vyzdvihuje také jeho lidskou stránku, bezvadné chování, upřímnost a otevřenost, respekt k ostatním, a konečně i jeho neovlivnitelnost,“ připomíná pak v oznámení nominace Mazanec.

Generálním ředitelem Vězeňské služby ČR je od začátku října nově dosavadní náměstek pro vzdělávání a odborné zacházení Simon Michailidis, po devíti letech vystřídal Petra Dohnala, jemuž by rovněž brzy skončil mandát. Jak ale uvedlo ministerstvo spravedlnosti, Dohnal se bude „problematice vězeňství věnovat i nadále, a to na pozici náměstka generálního ředitele Vězeňská služby ČR pro zdravotnictví a správní činnosti“. 

A jak resort rovněž uvedl, „plánovaná a připravovaná změna na pozici generálního ředitele Vězeňské služby ČR má přinést zajištění personální stability bezpečnostního sboru, udržení a rozvoj příznivých pracovních podmínek zaměstnanců, kontinuity při naplňování úkolů koncepce vězeňství do r. 2025 a podporu dalšího zavádění progresivních změn ve všech oblastech systému českého vězeňství“.

Předchozí

Dolanská Bányaiová: ČAK má nabízet více možností vzdělávání

Počet insolvencí meziročně klesl, černé scénáře se zatím nekonají

Další