Dolanská Bányaiová: ČAK má nabízet více možností vzdělávání

|

„Komora je samosprávná organizace s povinným členstvím advokátů. A my bychom chtěli, aby advokáti nevnímali své členství v Komoře jen jako existenční nutnost, ale jako výhodu. A pokud dnes diskutujeme o vzdělání, tak aby ji vnímali i v oblasti vzdělávání,“ začala Lucie Dolanská Bányaiová, kandidátka do představenstva České advokátní komory za platformu Komora 2.0, své vystoupení v Lawyers & Business: FORUM.

„Komora by pro nás z tohoto pohledu neměla být jen dohledovým subjektem, který do jisté míry represivním způsobem dohlíží na to, zda jsme všechno dobře nastudovali a veškeré předpisy dobře aplikovali, ale rovněž subjektem, který nám pomůže v tom být dobrými advokáty. Abychom znali nejenom právní předpisy nezbytné pro poskytování správného právního poradenství našim klientům, ale abychom komplexně poskytovali kvalitní kvalifikovanou právní službu. Aby nám dala možnost se vzdělávat. A tuto možnost se vzdělávat vnímám asi ve vícero rovinách, než v současnosti Komora službu v tomto ohledu advokátům poskytuje,“ pokračovala   Dolanská Bányaiová.

Lawyers & Busines: FORUM diskutují vybraní kandidáti do představenstva České advokátní komory, každou ze čtyř kandidujících platforem vždy reprezentuje jedna advokátka či jeden advokát. Kulaté stoly moderuje šéfredaktor magazínu Lawyers & Business Jan Januš. Jsou k dispozici čtyři vydání: Advokáti ve veřejném prostoru a požadavky na jejich etiku a Digitalizace a elektronická advokacie + Rozšiřování služeb poskytovaných advokáty a Služby a komunikace České advokátní komory a Vzdělávání advokátů.

Předchozí

Král zamířil po Baker McKezie do Rowan Legal

Šimáčková z české justice odchází, Bobek do ní přichází

Další