Skils dovedla České dráhy k vítězství před Evropskou komisí

|

Advokátní kancelář Skils poskytla komplexní právní poradenství společnosti České dráhy v rámci vyšetřování Evropské komise, zda jízdné Českých drah nebylo v letech 2011 až 2019 takzvaně predátorské, tedy nepřiměřeně nízké s cílem vyloučit konkurenční dopravce na páteřní železniční trase Praha – Ostrava.

Komise tuto významnou soutěžní kauzu, týkající se potenciálního zneužití dominance, šetřila od roku 2016, a to po převzetí věci od českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V roce 2020 Evropská komise dokonce vyjádřila svůj předběžný názor (v tzv. sdělení výhrad), že k určitému pochybení mohlo dojít. Mimo jiné v návaznosti na komplexní odpověď Českých drah, která byla připravena ve spolupráci s advokátní kanceláří Skils, a v návaznosti na ústní jednání, v němž Skils zastupovala České dráhy, však byly pochybnosti Komise rozptýleny a Komise nyní rozhodla o zastavení řízení.

Tento úspěch Českých drah lze považovat za mimořádný i z toho hlediska, že ke změně názoru Komise v takto pokročilé fázi řízení dochází pouze výjimečně.

Předchozí

A 11 přejmenuje Regionální televizi na Náš Region TV

Allen & Overy radí Eurowagu ohledně partnerství s JITpay

Další