Sniehotta & Vajda: Náš obrat se loni zdvojnásobil

|

Advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal aktuálně slaví pětileté výročí fungování na trhu. Překonala těžké období covidu a v posledních letech setrvale roste, loni se její obrat dokonce zdvojnásobil. Partnerkou kanceláře se nedávno stala Barbora Blahutová, tři partneři ale nebudou finálním počtem. „Aspirujeme na to stát se středně velkou poradenskou společností. Dostatečně stabilní a robustní, ale zároveň řiditelnou a přívětivou pro klienty. Nechceme být žádnou advokátní továrnou,“ říkají v našem rozhovoru společníci kanceláře Michal Sniehotta a Lukáš Vajda.

Vaše advokátní kancelář letos působí na trhu už pět let. Jakých těch pět let bylo?

Těch pět let bylo poměrně dynamických. Jsme ale rádi, že dnes můžeme říct, že jsme zavedenou advokátní kanceláří. Že jsme vyhledávaní advokáti pro byznysové poradenství. Poskytujeme tak dnes komplexní právní poradenství zejména firmám a podnikatelům, a to od smluvního práva, přes právo korporátní a pracovní, až po přípravu compliance programů a řešení GDPR. Těší nás, že se na nás klienti obracejí i při akvizičním poradenství, či v oblasti trestního práva, při přípravě legislativy nebo zastupování v soudních sporech.

Jak obtížné, nebo naopak snadné, bylo s ohledem na vaše původní očekávání vybudovat advokátní kancelář? Co bylo v tomto ohledu nejsložitější?

Dostat naši advokátní kancelář na současnou úroveň bylo komplikovanější, než jsme původně předpokládali, nikoliv však ani tak v důsledku obtíží při samotném budování společnosti, nastavování procesů a získávání klientského portfolia, jako spíše v důsledku vnějších faktorů. Po určitou dobu další rozvoj kanceláře z ekonomického hlediska poměrně významně zbrzdila covidová pandemie a s tím spojené hospodářské problémy v mnoha sektorech ekonomiky. Naštěstí toto období již skončilo a v posledních téměř dvou letech zaznamenáváme významný růst. V loňském roce jsme například více než zdvojnásobili roční obrat kanceláře. V letošním roce očekáváme další nárůst.

Kancelář původně začínala pouze se jménem Michala Sniehotty, Lukáš Vajda se do názvu připojil následně. Jak to?

Ano, je to tak. Kancelář byla nejprve založena mnou. Ovšem ještě před samotným vznikem společnosti jsem s nabídkou spolupráce oslovil právě Lukáše, který se velmi záhy ke kanceláři skutečně připojil. Naše advokátní kancelář tak dnes má dva společníky. Já i Lukáš Vajda máme na starosti zejména strategické směřování kanceláře a obchodní vedení firmy.

Později jste partnerskou strukturu ještě rozšířili, nyní jste tři, novou partnerkou je Barbora Blahutová. Jde o finální číslo? Nebo u vás mají šanci rychle růst další advokáti?

Přesně tak. Při řízení kanceláře nás poměrně nově doplňuje advokátka Barbora Blahutová. Bára má na starost především koordinaci vybraných právních agend v rámci kanceláře, vedení oblasti korporátního práva a péči o klíčovou klientelu kanceláře. Z našeho pohledu by určitě nemělo jít o definitivní počet. Politikou naší advokátní kanceláře je dávat příležitost především mladším advokátům, kteří jsou mnohdy dynamičtější a rovněž často jsou schopni lépe reagovat na nové vývojové a technologické trendy a podobně. Cílem je, aby se počet partnerů kanceláře do budoucna dále rozšiřoval.

Jak vlastně v současnosti vypadá vaše kancelář personálně? A máte nyní zájem o další posily?

Naši kancelář tvoří tým 10 kmenových spolupracovníků. S dalšími kolegy z nejrůznějších oblastí spolupracujeme externě. Konkrétně v naší kanceláři působí šest advokátů. O další posily máme zájem téměř na všech pozicích. Registrujeme stále se zvyšující poptávku po právních službách kanceláře, a na to musíme reagovat. Hledáme kolegy na pozice právních asistentů, koncipientů, ale především spolupracujících advokátů.

V jakých oblastech?

Spolupracující advokáty potřebujeme zapojit především do našich klíčových specializací, jako je poskytování právních služeb v oblasti korporátního práva, transakčního a akvizičního poradenství. Uplatnění by u nás kolegové našli i v compliance poradenství, respektive v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, případně trestního práva. S ohledem na náš mezinárodní přesah, kdy právní poradenství zajišťujeme i zahraničním subjektům, a to především anglicko a španělsko jazyčným, existuje prostor pro spolupráci i pro advokáty hovořící na vysoké úrovni těmito jazyky.

Pokud bych vás poprosil, abyste své postavení na trhu ilustrovali některými klienty nebo zajímavými mandáty, jak byste to udělali?

Naším typickým klientem je středně velká až větší obchodní korporace, pro kterou zajišťujeme podstatnou část právního poradenství, včetně nastavení corporate governance, interního compliance prostředí a zajišťujeme případně akvizice. V oblasti compliance jsme v posledním období připravili několik komplexních compliance programů na mírů klientům. Konkrétně poskytujeme v této souvislosti poradenství například společnosti FlixBus CZ.

Co se týká významných mandátů, tak například společnosti ChilliDoctor tým naší advokátní kanceláře poskytl právní poradenství v souvislosti s prodejem podílu v české společnosti a souvisejícím nabytím akcií v britské společnosti. Transakce se tak skládala ze dvou částí s mezinárodním prvkem a mezi její klíčové atributy patřilo kromě vyjednávání komplikované transakční dokumentace zejména správné načasování jednotlivých kroků projektu. Společnost ChilliDoctor je přední český dodavatel chilli produktů a stává se významným hráčem i na evropském trhu.

Dále jsme jinému klientovi poskytli právní služby v souvislosti s nákupem podílů ve společnosti vlastnící luxusní zámek s rozlehlými pozemky za kupní cenu přesahující 3 miliony euro. Transakce si vyžádala rozsáhlou transakční dokumentaci a komplexní právní due diligence. Klientovi jsme dále radili s financováním, vypořádáním finančních závazků společnosti a jejím dalším korporátním nastavením a rozvojem. Rovněž jsme klientovi radili při akvizici přední české potravinářské společnosti s hodnotou transakce více než devět milionů euro. Klientovi jsme asistovali i s financováním a vypořádáním finančních závazků společnosti.

Významná byla rovněž naše aktivita v oblasti legislativy. Připravili jsme několik zákonů, novel a celou řadu pozměňovacích návrhů k nejrůznějším právním předpisům.

Jako jedni z prvních jste na českém trhu začali mluvit o propojení compliance a ESG a nabízet tyto služby klientům. V čem tedy váš koncept spočívá?

Již v roce 2021 jsme přišli na trh s projektem, který jsme nazvali Compliance for Future, jenž propojuje trestněprávní compliance s poradenstvím ohledně udržitelného přístupu k podnikání. Konkrétně to u klientů probíhá tak, že se nejprve podrobně seznámíme s jeho strukturou, vnitřními předpisy a současným nastavením problematiky compliance a udržitelnosti. Po ukončení této úvodní fáze pak náš tým prezentuje doporučenou strategii implementace compliance a udržitelných procesů v organizaci. Pokud klient se strategií implementace souhlasí, připravíme i sadu vnitřních předpisů tvořících mimo jiné criminal compliance program společnosti a dále doporučení, jak nejlépe nastavit parametry udržitelnosti ve firmě. Následuje školení, které cílí na to dostat zavedená opatření a procesy do reálné praxe společnosti. 

A jak je tento projekt úspěšný? Je o něj zájem?

Projekt je úspěšný. Ostatně v rámci naší kanceláří poskytovaného compliance poradenství jsme již delší dobu pozorovali, že tyto služby jsou na trhu ze strany klientů velmi žádané. Začali jsme proto cítit, že musíme službu compliance rozšířit interdisciplinárně, a to o poradenství v udržitelnosti. Je zároveň pravda, že o ESG a propojení compliance a ESG jsme začali mluvit mezi prvními. Dnes se však tato témata stala mainstreamová a poradenství v této oblasti se věnuje celá řada nejrůzněji zaměřených subjektů. Konkurence je tak velmi silná. Nejsilnější poptávku tak stále zaznamenáváme v oblasti klasického compliance, respektive corporate governance.

Tématu společenské odpovědnosti se věnujete velmi komplexně. Jak například vypadá vaše angažmá v Asociaci společenské odpovědnosti?

Téma zelené ekonomiky, energetiky a udržitelnosti u nás bereme velmi vážně. Nejenže se snažíme principy udržitelného podnikání zakomponovat do naší advokátní praxe, kromě toho se snažíme pomáhat s aplikací principů udržitelnosti a compliance i u svých klientů, jak jsme se bavili. Zároveň jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti. V rámci asociace usilujeme o šíření osvěty o ESG a udržitelnosti. Cenným je, že si s dalšími členy sdílíme naše zkušenosti z těchto oblastí.  

Plánujete tyto aktivity a vaše související projekty ještě dále rozvíjet? 

Jelikož se otázky udržitelnosti a ESG staly hojně diskutovaným tématem, které začínají společnosti intenzivně vnímat, určitě chceme naše aktivity dále rozvíjet. Hledáme například další externí subjekty, se kterými bychom mohli spolupracovat. Perspektivu dále vidíme především v oboru klasického compliance. V této oblasti se zabýváme zejména implementací a revizí criminal compliance programů, pracovněprávního compliance a jiných souvisejících interních předpisů. 

Stále intenzivněji se zaměřujeme na vysoce aktuální poradenství ohledně whistleblowingu. Nyní se aktivně u klientů věnujeme přípravám na splnění požadavků vyplývajících ze směrnice o whistleblowingu, respektive z českého prováděcího zákona, který patrně bude brzy přijat. I v této oblasti navíc nabízíme komplexní službu. Ve spolupráci s naším IT partnerem zajišťujeme jak právní, tak i softwarové řešení problematiky ochrany oznamovatelů. 

Vzhledem k vašim specializacím mi přijde, že kancelář propojuje obchodněpravní expertízu a tou trestněprávní. Je tohle trend?

Nedovolujeme si odhadovat, zda je to trend. Každopádně však spojení obchodněpravní s trestněprávní expertízou je naším poznávacím znakem a troufám si říct velkou přidanou hodnotou. Chceme mít v našem vývěsním štítu, že zásluhou tohoto propojení jsme schopni se komplexně postarat o řekněme vnitřní prostředí firem a podnikatelů. Díky naší specializaci klientovi zajistíme nejen zvládnutí korporátní agendy a corporate governance, ale díky našemu know how v compliance mu zároveň nastavíme interní procesy a předpisy, čímž jednak preventivně a případně i reaktivně můžeme pomoci před trestní odpovědností právnických osob. A je potřeba chránit i fyzické osoby, proto nám dává smysl obhajovat klienty i v trestních věcech.

Přijde nám naprosto logické a organické spojovat poradenství v těchto oblastech. A je vlastně s podivem, že obchodněprávní a trestněprávní expertíza byly zpravidla pěstovány odděleně. Z našeho pohledu je právě trestní odpovědnost právnických osob tím svorníkem, který propojuje tyto expertízy a proč nám dává smysl se jim takto věnovat.

Máte za sebou prvních pět let. Jakých budete těch dalších pět?

Pevně věříme, navzdory současné nejisté ekonomické situaci, že úspěšných. Naší snahou je další rozvoj kanceláře. Aspirujeme na to stát se středně velkou poradenskou společností. Dostatečně stabilní a robustní, ale zároveň řiditelnou a přívětivou pro klienty. Nechceme být žádnou advokátní továrnou.

Před naplněním této vize stojí minimálně dvě klíčové výzvy. Diverzifikace a zvládnutí růstu. Kancelář zažívá úspěšné období spojené s růstem nejen personálním, ale i klientského portfolia. Zvládat tento dynamický růst je samozřejmě výzva jak pro management společnosti, tak i pro naše advokáty. 

Nadto i nadále musíme pracovat na diverzifikaci služeb a klientského portfolia. Úzká specializace s sebou nese mimo jiné i jistá ekonomická rizika. Ačkoliv těžiště naší advokátní praxe spočívá v poskytování soukromoprávních služeb především korporacím a obecně podnikatelům, snažíme se i o diverzifikaci. Právě proto poskytujeme poradenství i v souvisejících oblastech jako compliance, udržitelnost, GDPR či legislativa. 

„Náš obrat se loni zdvojnásobil. Aspirujeme na to stát se středně velkou poradenskou společností.“

„Naším typickým klientem je středně velká až větší obchodní korporace, pro kterou zajišťujeme podstatnou část právního poradenství, včetně nastavení corporate governance, interního compliance prostředí a zajišťujeme případně akvizice.“

„Politikou naší advokátní kanceláře je dávat příležitost především mladším advokátům, kteří jsou mnohdy dynamičtější a rovněž často jsou schopni lépe reagovat na nové vývojové a technologické trendy.“

Mgr. et Mgr. Michal Sniehotta

Michal Sniehotta je zakládajícím společníkem, jednatelem a vedoucím advokátem Sniehotta & Vajda Legal. Je rovněž poradcem ministra vnitra Víta Rakušana. Specializuje se zejména na dopravní právo, smluvní agendu, právo hospodářské soutěže a veřejných podpor, korporátní právo, poradenství v oblasti energetiky a petrolejářství a zastupování v soudních a správních řízeních.

Mgr. Ing. Lukáš Vajda

Lukáš Vajda je společníkem, jednatelem a vedoucím advokátem Sniehotta & Vajda Legal. Je taktéž členem Sekce pro trestní právo České advokátní komory. Zaměřuje se na trestní právo, pracovní právo, compliance a trestní odpovědnost právnických osob a na zastupování klientů v soudních a správních řízeních.

Článek vyšel v magazínu Lawyers & Business č. 3/2023.

Snimek-obrazovky-2023-05-28-v-11.25.04-1
Předchozí

DLA Piper hlásí tři nová esa. K advokacii se vrací exšéf Dentons

Co najdete v novém Lawyers & Business?

Další