Soudci dostanou přidáno

|

Soudci dostanou v návaznosti na nález Ústavního soudu z minulého týdne nové platové výměry od července. Nedoplatek za leden až červen bude zahrnut ve výplatě za červen. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) o tom informoval na síti X. Ústavní soud konstatoval, že trvalé snížení koeficientu pro výpočet soudcovské platové základny nebylo odůvodněné a projednané se zástupci justice. Na dorovnání platů soudců za celý rok bude třeba zhruba půl miliardy korun, sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Platy soudců se odvíjejí od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství vždy za předloňský rok. Vypočítávají se s ohledem na působiště, funkci a délku praxe z platové základny, která je součinem průměrné mzdy a zákonného koeficientu. V letech 2021 a 2022 byly zmrazeny. V roce 2023 efekt zmrazení pominul a základna vzrostla na 113.709 korun. Od letoška však v rámci vládních úsporných opatření klesl zákonný koeficient, jímž se násobí průměrná mzda, z hodnoty tři na 2,822. Prakticky se tak zastavil další růst, který by jinak nastal, a základna zůstala pod hranicí 114.000 korun.

Podle ÚS nebyla změna odůvodněná a projednaná s justicí. „Vláda a Parlament se ani nepokusily potřebnost a přiměřenost restrikce odůvodnit provedením komplexního ekonomického rozboru, a tím jednaly ve vědomém rozporu s judikaturou ÚS,“ stojí v nálezu soudce Milana Hulmáka.

ÚS nechal zákon platit ještě do konce roku, aby politici mohli reagovat, a to i kvůli platům veřejných činitelů, třeba poslanců a senátorů, které se odvozují od soudcovské platové základny. Zároveň ale ÚS zdůraznil, že soudci budou mít nárok na zpětné dorovnání platů za letošní rok.

ÚS v minulosti opakovaně vyslovil názor, že materiální zabezpečení patří ke garancím soudcovské nezávislosti. Proto prý vláda nemůže s platy soudců zacházet volně podle aktuálních rozpočtových potřeb. Některé úsporné zásahy do platů ale uznal ÚS jako možné a důvodné, například po ničivých povodních.

Předchozí

Na italsko-českém fóru se probírala budoucnost mobility a inovací

Růst české ekonomiky nenaplnil očekávání

Další