Tým Bříza & Trubač se rozšířil o pět nových kolegů

|

Novými členy advokátní kanceláře se staly advokátky Tereza Železná a Karolína Koubková a dále advokát Ondřej Lukeš spolu s koncipienty Filipem Crnčevićem a Janem Kodešem.

Tereza je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií absolvovala studijní pobyt na Nantes Université ve Francii a ve své praxi se zaměřuje především na řešení sporů, smluvní agendu a rodinné právo.

Tereza Železná

Karolína má za sebou vedle studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy i studijní pobyty na finské Turun yliopisto a na francouzské Lycée Jean-Monnet. Své zkušenosti sbírala mimo jiné v advokátní kanceláři KPMG Legal s.r.o a ve své praxi zaměřuje především na daňové litigace a korporátní právo.

Karolína Koubková

Ondřej, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, začínal svou profesní dráhu v advokátní kanceláři BBH a před příchodem do advokátní kanceláře Bříza & Trubač působil téměř 5 let v advokátní kanceláři Skils. Zaměřuje se mimo jiné na transakce, korporátní právo, energetické právo, závazkové právo, právo nemovitostí, insolvenční právo, bankovní regulace a právo kapitálových trhů.

Ondřej Lukeš

Filip absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia působil mimo jiné jako právní asistent v PRK Partners s.r.o. a v Kanceláři ombudsmana české asociace pojišťoven. Ve své praxi zaměřuje především na řešení sporů, nemovitosti, mezinárodní právo a právo EU, závazkové právo, cizinecké právo a správní právo.

Filip Crnčević

Jan má za sebou vedle studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy i studijní pobyt na německé Universität Passau. Před příchodem do Bříza & Trubač působil Jan jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Giese & Partner, s.r.o. Jan se ve své praxi se zaměřuje smluvní právo, nemovitosti, mezinárodní právo soukromé a pracovní právo.

Jan Kodeš
Předchozí

Clifford Chance radila CTP s financováním kampusu Vlněna

Změnu trestního vymezení znásilnění Sněmovna asi schválí

Další